Så blir du chef

I det tredje avsnittet av @Work, ett program om karriär och ledarskap, ger gästerna tips på hur du gör verklighet av dina chefsdrömmar. Få reda på de tre viktigaste egenskaperna hos drömchefen. Programmet gästas av Michelle Kadir, digitalchef på Sony Music, samt författaren Karin Klerfelt. Dessutom synar författaren Henrik Fexeus Hillary Clintons kroppsspråk – varför litar vi inte på henne? Programmet avslutas med tips om hur du tar makten över vardagsträningen.

Är du drömchefen – analysera ditt ledarskap

Genom att svara på frågorna i Ledarprofilen, får du hjälp att sätta ord på ditt ledarskap. Är du drivande, kreativ eller reflekterande? Profilen ger dig inspiration och vägledning i ditt ledarskap och ditt sätt att kommunicera. Bättre självkännedom gör dig tryggare som chef och ledare.

Avsnittet tar även upp kris- och konflikthantering. Här hittar du tips om hur du hanterar kriser.

@Work: Henrik Fexeus analys avslöjar Clinton

Författaren och kroppsspråksexperten Henrik Fexeus gör en analys av Hillary Clintons kroppsspråk – varför litar vi inte på henne? Ett klipp från @Work – programmet om karriär och ledarskap.