Så fixar du lönen

I det första avsnittet av @Work, ett program om karriär och ledarskap, intervjuas författaren Karin Klerfelt som pratar lön. Henrik Fexeus gör en ledaranalys av Barack Obama och dessutom ger vi tips om hur du tar makten över kalendern.

Som chef förväntas du både hålla lönesamtal med dina medarbetare och ha samtal om din egen lön. Kom förberedd till lönesamtalet och hitta hur du gör i vår folder Utveckla ditt lönesamtal.

Vi kan också hjälpa dig om du står inför möjligheten att välja mellan högre lön och förmåner av olika slag. Tänk på att förmåner är skattepliktiga, vilket innebär att det kan resultera i att det kostar mer än det smakar.

Som medlem i Ledarna kan du göra en sökning i Lönekollen och jämföra din lön med vad andra tjänar. Se även filmen om Ledarnas syn på lön.

Vilken ledarstil har Obama?

På vilket sätt kan humor hjälpa dig i ditt ledarskap? Se Henrik Fexeus ledaranalys av Barack Obama i @Work – programmet om karriär och ledarskap.