Så löser du jobbkonflikten

Så hanterar du konflikter och bråkar snyggt på jobbet. Ledarskapskonsulten Victoria Carlbaum ger dig praktiska tips och berättar också vilka strider du ska ta och inte. Kroppspråksexperten Henrik Fexeus analyserar Kronprinsessan Victorias skickliga sätt att hantera en journalist. Programmet avslutas med tips om hur du kan ta makten över sömnen.

Bli ett ess på konflikthantering

Konflikthantering hör till vardagen för chefen. På ledarna.se finns mängder av tips. Med guiden Konflikthantering på jobbet får chefer hjälp att identifiera olika faser. Lyssna även på podcasten där universitetslektorn Thomas Jordan går igenom tre olika angreppssätt för konflikthantering.

Kronprinsessan Victorias bestämda kroppsspråk

Kroppspråksexperten Henrik Fexeus analyserar Kronprinsessan Victorias skickliga sätt att hantera en journalist.