Kurser, utbildningar och seminarier för chefer

I ditt medlemskap hos oss ingår ett brett utbud av chefsutbildningar och seminarier i olika format. Boka din utbildning, eller läs mer om hur de skiljer sig åt.

Boka kurser och seminarier


Utveckla ditt ledarskap med oss. Våra kurser och seminarier ges över hela landet och inom många ämnen.

Hitta och boka

Se webbinarier i efterhand


Utvecklas när det passar dig. Se våra webbinarier i efterhand, exempelvis om konflikthantering och att leda förändring.

Till webbinarierna

Chefsutbildning ingår

Våra chefsutbildningar är en blandning av heldagar, halvdagar, föreläsningar, seminarier och konferenser. Allt ingår i ditt medlemskap hos oss.

Utbildningarna kan exempelvis handla om arbetsrätt, rekrytering, lönesättning, diskriminering, verksamhetsutveckling och karriärplanering.

Konferenser, frukostföreläsningar och seminarier fångar ofta upp aktuella ämnen som vi vet att många chefer vill ha inspiration och utbildning kring.

Vill du också bli en bättre chef med våra kurser, men är inte medlem? Ansök om medlemskap!

Skillnaden mellan våra utbildningar och seminarier

Kurs – heldag

På heldagskurserna får du vägledning kring hur du kan jobba med en specifik process eller situation. Vägledningen varvas med övningar, individuellt eller i grupp.

Kurserna leds av experter med lång erfarenhet av ledarskap och chefsfrågor. För att förlänga och förstärka lärandet får du möjlighet att göra digitala uppgifter före och efter kurstillfället. Vi bjuder alltid på lunch och fika på kurserna.

Seminarium – halvdag

Våra halvdagsseminarier ger dig möjlighet att utvecklas som chef under vägledning av en av våra ledarskapsexperter eller inbjudna gästföreläsare. I seminarierna ingår också tid för reflektion och diskussion. Inför seminariet skickar vi ut förberedelseuppgifter som hjälper dig att få ut så mycket som möjligt av halvdagen.

Frukostföreläsning

Till våra frukostföreläsningar bjuder vi in aktuella experter för att prata kring ett aktuellt tema. Vi bjuder på frukost.

Chefskonferens

Vid chefskonferenserna samlar vi ett större antal deltagare, upp till 100 personer. Du får inspiration och möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra chefer. Tema och innehåll skiftar, men fokus är alltid chefsnära frågor, och som deltagare har du viss möjlighet att påverka innehållet.

Konferenserna hålls under en heldag och varvas med deltagaraktiviteter och kortare föreläsningar. Vi bjuder på lunch och fika under konferenserna.

Företrädarutbildning

Som företrädare för våra medlemmar har du tillgång till flera utbildningar som hjälper dig att utvecklas i din roll. Lär dig till exempel mer om arbetsrätt och förhandlingsteknik, i både teori och praktik. Kurserna ger dig också tillfälle att knyta kontakter med andra företrädare.

Ledarskapsutbildning

Effektiva ledare skapar framgångsrika organisationer. Förstärk ditt ledarskap med en fördjupande utbildning. Som medlem får du rabatt när du bokar utbildning via Chefakademin.

Som medlem i Ledarna får du rådgivning och stöd, utveckling och trygghet. I medlemskapet ingår bland annat:

  • Avtalsgranskning
  • Kurser och seminarier
  • Karriärrådgivning
  • Inkomstförsäkring

Alla tjänster ingår i din månadsavgift. Hos oss blir du en bättre chef.