Kurser och seminarier för chefer

I ditt medlemskap hos oss ingår ett brett utbud av kurser och seminarier i olika format. Boka din kurs, eller läs mer om hur de skiljer sig åt.

Boka kurser och seminarier


Utveckla ditt ledarskap med oss. Våra kurser ges över hela landet och inom många ämnen.

Hitta och boka kurs

Vad är skillnaden mellan kurs och seminarium?

Kurs – heldag

På heldagskurserna får du vägledning kring hur du kan jobba med en specifik process eller situation. Vägledningen varvas med övningar, individuellt eller i grupp.

Kurserna leds av experter med lång erfarenhet av ledarskap och chefsfrågor. För att förlänga och förstärka lärandet får du möjlighet att göra digitala uppgifter före och efter kurstillfället. Vi bjuder alltid på lunch och fika på kurserna.

Seminarium – halvdag

Våra halvdagsseminarier ger dig möjlighet att utvecklas som chef under vägledning av en av våra ledarskapsexperter eller inbjudna gästföreläsare. I seminarierna ingår också tid för reflektion och diskussion. Inför seminariet skickar vi ut förberedelseuppgifter som hjälper dig att få ut så mycket som möjligt av halvdagen.

Frukostföreläsning

Till våra frukostföreläsningar bjuder vi in aktuella experter för att prata kring ett aktuellt tema. Vi bjuder på frukost.

Chefskonferens

Vid chefskonferenserna samlar vi ett större antal deltagare, upp till 100 personer. Du får inspiration och möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra chefer. Tema och innehåll skiftar, men fokus är alltid chefsnära frågor, och som deltagare har du viss möjlighet att påverka innehållet.

Konferenserna hålls under en heldag och varvas med deltagaraktiviteter och kortare föreläsningar. Vi bjuder på lunch och fika under konferenserna.

Företrädarkurs

Som företrädare för våra medlemmar har du tillgång till flera kurser som hjälper dig att utvecklas i din roll. Lär dig till exempel mer om arbetsrätt och förhandlingsteknik, i både teori och praktik. Kurserna ger dig också tillfälle att knyta kontakter med andra företrädare.