Avbokningsregler för kurser och seminarier

Om du blir sjuk eller får annat förhinder är det viktigt att du avbokar din plats så tidigt som möjligt. Då kan vi erbjuda din plats till nästa medlem som är placerad på reservlistan.

Många vill ta del av våra kurser och seminarier och vi har nästan alltid medlemmar på kö som inte fått en ordinarie plats.

Ledarnas kurser och seminarier är en förmån för medlemmar i Ledarna, om inte annat anges i beskrivningen av kursen.

Delta på hela aktiviteten

Våra kurser och seminarier bygger på ett aktivt deltagande från dig och tillsammans med andra chefskollegor arbetar ni ofta tillsammans i mindre grupper. Därför är det viktigt för gruppen och kursprocessen att du deltar under hela aktiviteten.

Avboka senast 24 timmar före kursen

Du kan se kurser som du är anmäld till på Mina sidor. Avboka anmäld kurs genom att klicka på ”Avanmäl mig” under rubriken Tid och plats på kurssidan.

Om du får sent förhinder, kan du överlåta din plats till en kollega eller vän som är medlem i Ledarna. Avbokar du mindre än 24 timmar före aktiviteten, och inte överlåter platsen till någon annan, debiterar vi dig med 500 kronor.

Personuppgifter

Vi sparar uppgifter om vilka kurser och seminarier du anmält dig till och deltagit i. Vi kan till exempel använda uppgifterna för att skicka utvärderingsenkäter och inbjudningar till andra kurser och seminarier.

Uppgifter om eventuella särskilda behov som du uttryckt i samband med anmälan sparas för att kunna tillgodose dina behov vid det specifika tillfället och raderas därefter.

Som medlem kan du själv få en överblick över de kurser och seminarier du anmält dig till och deltagit i på Mina sidor.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du här:

Så behandlar vi våra medlemmars personuppgifter

Så behandlar vi dina personuppgifter – icke medlem

Frågor

Om du har frågor om kurser eller seminarier, kontakta Ledarna via e-post till kurser@ledarna.se eller på telefonnummer 08-598 99 000.