Chefslab: Öka innovationstakten i vardagen

På chefslab nätverkar du med andra chefer och diskuterar aktuella ämnen och dilemman. Denna gång blir du guidad av Leif Denti, som ger insikt i psykologin bakom innovation och kreativitet.

Kursinformation

Typ av aktivitet: Nätverk
Omfattning: Halvdag
Öppen för: Medlemmar
Kostnad: Kursen ingår i medlemskapet

Upplägg

Föreläsning
Övning

Exempel på vad du får diskutera och lära dig:

  • Psykologin bakom kreativitet
  • Framgångsfaktorer för innovation
  • Vanliga utmaningar för chefer när det gäller innovation
  • Hur du som chef skapar en tillåtande kultur
  • Hitta balans mellan struktur och kaos
  • Hur du kan förhålla dig till en oklar framtid

Det här kan du förvänta dig av chefslab

Först får du lyssna på en föreläsning av psykologiforskaren Leif Denti. Han förklarar de psykologiska mekanismerna bakom innovation och kreativitet. Vad är det till exempel som gör att det inte lossnar, hur gärna vi än vill tänka nytt?

Efter föreläsningen får du diskutera och utbyta erfarenheter med andra chefer i mindre grupper.

Datum, tid och plats

Välj kurstillfälle och klicka på knappen för att anmäla dig.
Stockholm, Ledarna
25 augusti 2022 klockan 13.30-16.00

Om kursledaren

Leif Denti är psykologiforskare vid Göteborgs universitet och en av Sveriges mest anlitade innovationsföreläsare. Han är aktuell med en ny bok på temat innovationspsykologi.