Motiverande lönesättning

Löneprocessen och synen på lön kan skilja sig mellan organisationer. På den här kursen får du kunskap om hur lönesättning blir ett viktigt verktyg i utvecklingen av din verksamhet och dina medarbetare.

Kursinformation

Typ av aktivitet: Kurs
Omfattning: Heldag
Öppen för: Medlemmar
Kostnad: Kursen ingår i medlemskapet

Upplägg

Föreläsning
Övning

Exempel på vad du lär dig om motiverande lönesättning:

  • Hur Ledarna ser på lönens roll i verksamheten
  • Hur lön och motivation hänger ihop
  • Faktorer som påverkar lönenivån
  • Rättvisa kopplat till lön
  • Att sätta individuella mål
  • Lön som en del av verksamhetsutvecklingen
  • Löneprocessen, steg för steg – från verksamhetens mål och förutsättningar till bedömning och lönesamtal
  • Checklista för ett bra lönesamtal

Det här kan du förvänta dig av dagen

Du får lyssna på pedagogiska föreläsningar som varvas med reflektioner – enskilt och i mindre grupper. I gruppreflektionerna får du möjlighet att fånga upp erfarenheter och perspektiv från andra chefer.

Du kommer också öva praktiskt på att formulera mål och hålla lönesamtal med medarbetare. För att få ut så mycket som möjligt av dagen kan du i förväg skriva ner fem individuella mål för en av dina medarbetare, och tar med dig till kursen.

Datum, tid och plats

Just nu finns inga inplanerade tillfällen