Resultat

Nedan ser du en sammanställning av dina svar och en återkoppling på vilket stadium din grupp troligen befinner sig i.

Stadie ett och två

Din grupp befinner sig i början av sin grupputveckling. Om medlemmarna i gruppen oftast är artiga, trevliga och en aning passiva, befinner sig arbetsgruppen troligen på det första stadiet. Om medlemmarna däremot är oense med varandra eller ledaren och det börjar uppstå konflikter, har gruppen tagit ett steg framåt i sin utveckling och befinner sig i det andra stadiet.

Ledarskap i det första stadiet

Var en styrande och självklar ledare på första nivån. I början är det viktigt att du som ledare anger riktningen och har en självklar tro på att gruppen ska blir framgångsrik. Här gäller det också att dämpa medlemmarnas ängslan och oro genom att utstråla självförtroende och pondus. Jobba på att få alla att känna sig sedda och accepterade. På mötena kan du be medarbetarna skriva ner vad de tycker på papper som du sen lyfter upp och diskuterar utan att hänga ut någon enskild individ. Lättare att skapa öppna diskussioner på det sättet.

Ledarskap i det andra stadiet

Om medarbetarna förväntar sig att ledaren tar ett stor ansvar på nivå 1, så börjar de ifrågasätta chefens stora inflytande på nivå 2. Ledarens auktoritet utmanas och en viss misstänksamhet kan börja spridas. Det kan bildas två läger där den ena gruppen är för ledaren och den andra emot. Det kan bli häftiga diskussioner om förväntningarna på ledaren och detta är nödvändigt för att gruppen ska komma vidare. Även roller och beslutsfattande, makt och status klargörs i den här fasen. Viktigt att ledaren inte tar dessa ifrågasättanden personligt utan istället kan se det ur ett grupperspektiv och inse att detta är väsentligt för gruppens produktivitet och måluppfyllelse.