Sätt mål med olika perspektiv

Istället för att ensidigt använda mätbara prestationer övergår företag idag till att framförallt premiera sina viktigaste värderingar, som kreativitet, samarbete och ansvarstagande, för att på så sätt peka ut förebilder.
Du har svarat rätt på 0 av 0 frågor

Antagandet är att förebilderna skapar en förståelse för vilka beteenden som är viktiga på ett sätt som gör att andra kan upprepa beteendena i andra projekt och i andra delar av organisationen. På detta sätt kommer olika dimensioner av mål att stödja varandra och leda till en utveckling av såväl medarbetare som verksamhet.

Svensk forskning lyfter fram behovet för chefer att använda psykologisk kunskap om vilka faktorer kring lön som är viktiga för att kunna tillämpa i större utsträckning i lönesättningen och här spelar motivationen och rätt typ av mål en viktig roll. Löneprocessen kan annars få en negativ effekt, att anställda tappar i motivation eller slutar samarbeta.

Tänk långsiktigt med lön och coacha ofta!

test

Månadsavgift från:
306:-