Filmade seminarier

En del av de seminarier som vi anordnar filmas. Här kan du därför se ett axplock. Just nu finns ett seminarium om hur vi kan ta tillvara äldres kompetens på arbetsmarknaden.

Film: Hur behåller vi senior chefskompetens på arbetsmarknaden?

Ett halvdagsseminarium där vi diskuterar best practice för att ta tillvara äldres kompetens, och den senaste forskningen inom åldersdiskriminering.

Läs mer

Mer om åldersmedvetet ledarskap