Inkluderande ledarskap är viljan att se andra lyckas

Strategikonsult Gabriella Wiiala om det inkluderande ledarskapets betydelse och vilka steg som är viktiga att ta för att lyfta ditt ledarskap till nästa nivå.

Webbinariet sändes för medlemmar maj 2021. Vi visar det igen under en begränsad period 1–7 augusti 2022 i samband med Stockholm Pride.

Alla chefer vill vara bra ledare. Attraktiva för sina nuvarande och framtida medarbetare, någon som medarbetarna kan lära sig av, som tar dem framåt i deras egen personliga utveckling, och som inger förtroende.

Otaliga rapporter visar att ett inkluderande ledarskap bygger framgångsrika team som genererar affärsnytta. Men vad betyder inkluderande ledarskap i praktiken? Och hur ska du göra för att bli en inkluderande chef och ledare?

Om föreläsaren

Gabriella Wiiala är strategikonsult, teamledare och personalansvarig affärsområdeschef på kommunikationsbyrån Spoon. Hon är också styrelseordförande för Diversity Charter Sweden som jobbar med att medvetandegöra nyttan av mångfald och inkludering inom näringsliv och samhälle.

Intervju med Gabriella Wiiala: Våga vara nyfiken och utmana dina fördomar