Scener från ett passivt ledarskap – fara för både medarbetare och chef?

Att lämna sin arbetsgrupp åt sitt eget öde är sällan framgångsrikt. Men kan ett passivt ledarskap vara resultatet av dåliga förutsättningar för chefen?

Webbinariet sändes den 2 november och finns kvar att titta på till november 2022.

Du som är medlem är välkommen att logga in för att lära dig mer om konsekvenserna av ett passivt ledarskap.

Inte medlem? Ansök om medlemskap

Forskaren Robert Lundmark går till botten med vad som är ett passivt ledarskap. Hur uppstår det och vad blir konsekvenserna för medarbetarna?

  • Hur vanligt är det passiva ledarskapet?
  • Är det alltid dåligt att chefen är passiv?
  • Varför agerar ledare passivt?
  • Hur kan ett oönskat passivt ledarskap förhindras?

Robert Lundmark tar upp den senaste forskningen på området. Vad kan organisationer göra för att minska förekomsten av ett oönskat passivt ledarskap? Exempelvis ökar risken för ett passivt ledarskap ju fler medarbetare du ansvarar för. Hur kan du som chef göra för att förebygga att utöva ett passivt ledarskap?

Om föreläsaren

Robert Lundmark är med. dr och leg. psykolog med specialisering inom arbets- och organisationspsykologi. Han har medverkat i utvecklandet och genomförande av ett flertal ledarutvecklingsprogram och har i omgångar själv arbetat som chef. I dagsläget forskar och undervisar Robert om ledarskap och organisationsförändringar.