Mitt främsta chefsdilemma

Ta chansen och skicka in ett dilemma du står inför som chef och låt deltagarna vid konferensen sätta tänderna i ditt och andras bidrag. Du är välkommen med ditt bidrag oavsett om du kommer att delta i konferensen eller inte.

I efterhand kan du här på ledarna.se ta del av deltagarnas erfarenheter, tips och råd kring de dilemman vi arbetat med under konferensen.

Alla inskickade dilemman hanteras anonymt.

Tack för ditt bidrag!

Uppgifter markerade med stjärna (*) måste fyllas i.

På vilken chefsnivå är du verksam? *
Inom vilken sektor är du verksam? *