Den enes bröd är den andres död? – Handeln i förändring

Hur kommer framtidens handel att se ut och vad betyder den snabba utvecklingen i branschen för chefer och ledare inom handel, transport och logistik? Vilka är de stora utmaningarna och möjligheterna att leda i en bransch i snabb förändring och vilken kompetens kommer att behövas framåt?

Detta och mycket mer diskuterar vi under ett webbinarium den 26 januari. Möt ledande representanter för branschen i ett spännande panelsamtal under ledning av Ledarnas förbundsordförande Andreas Miller.

Handeln och transportsektorn genomgår nu en mycket snabb förändring. Coronapandemin har påskyndat den strukturomvandling som i grunden drivs av digitalisering och teknikutveckling. Nya affärsmodeller utmanar den traditionella butikshandeln och dess logistik, samtidigt som kundernas köpbeteende förändras. Stora internationella aktörer – som Amazon – etablerar sig i Sverige och skärper konkurrensen.

I Ledarnas rapport I förändringens riktning – Sveriges chefer om nuläge och framtid konstateras att förändringstakten på svensk arbetsmarknad är hög. Det handlar om allt ifrån förändring i det lilla för en enskild medarbetare till en genomgripande strukturomvandling som påverkar flera branscher. Förändringar på olika nivåer löper ofta parallellt och mitt i detta står chefer och ledare och spelar en avgörande roll i det skeende som pågår.

I panelen:

  • Jonas Arnberg, vd Handelns utredningsinstitut, HUI
  • Susanne Holmström, vd Netonnet
  • Rickard Lyko, vd Lyko
  • Anna Sandvik, styrelseledamot Ledarna inom Handeln
  • Anki Udd, ledarskapsutvecklare Ledarna

Moderator: Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna 

Webbseminariet sänds på den här sidan den 26 januari klockan 12–13. Boka in tiden i din kalender, ingen anmälan behövs.

Varmt välkommen!