Den outnyttjade öppenhets- och tillitsspiralen – organisations­utveckling på riktigt

Medarbetarnas öppenhet och tillit till varandra är nyckeln till väl fungerande team. Hur kan du som chef bidra till att skapa ett högpresterande team som klarar av att hantera dagens allt mer komplexa och föränderliga omvärld?
Webbinariet sänds på den här sidan onsdag den 27 januari klockan 14–15. Välkommen!

Anmälan öppnar inom kort.

På detta webbinarium förklarar Anders Wendelheim den spiraleffekt som ökar din medvetenhet i rollen som chef. Lär om hur du påverkar din grupps effektivitet och hur du lyfter de viktiga och känsliga frågorna.

Vägen mot effektiva team handlar om att skaffa sig en tillräcklig nivå av öppenhet och tillit och att därigenom göra det komplexa hanterbart och göra de icke talbara viktiga frågorna talbara i en grupp.

Under seminariet behandlar vi teorin bakom och hur man konkret kan komma fram till en tillräckligt bra öppenhets- och tillitsnivå för att få en gynnsam spiraleffekt. 

Om föreläsaren

Anders Wendelheim är fil.dr. i psykologi. Han har en bakgrund som professor och forskare vid Psykologiska institutionen på Stockholms universitet. I närmare 35 år har Anders hjälpt organisationer med chefs- och organisationsutveckling. De senaste åren har han arbetat med organisationsövergripande förändringsprojekt och ledningsfunktionsutveckling.