Konflikthantering

Större eller mindre konflikter uppstår i nästan alla grupper efter en tid. När det händer gäller det att du är förberedd och vet hur du ska agera.

Att hantera konflikter så att inte medarbetare eller verksamhet påverkas negativt är en del av ditt arbetsmiljöansvar. Alla konflikter kan inte lösas, men de måste hanteras för att förhindra att de växer och övergår i mobbning och trakasserier. Här får du möjlighet att se vad du kan om konflikthantering – och att öva upp dina kunskaper.

För att kunna genomföra de digitala kurserna behöver du vara medlem hos oss. Inte medlem än? Läs mer om medlemskapet.

Digital kurs

Självskattning – 20 minuter

Här kan du testa dina kunskaper om konflikthantering genom att ta ställning till hur du som chef ska agera i en fiktiv konflikt som uppstår mellan två medarbetare. I slutet av kursen får du ett sammantaget resultat och återkoppling på de val du har gjort.

Om du inte är inloggad kommer du skickas till inloggningssidan innan du kommer vidare till kursen.

Digital kurs

Träning – 30 minuter

Här kan du träna dig på konflikthantering genom att agera som chef i en spelad konflikt mellan två medarbetare. Du kommer att få ta ställning till olika situationer i konflikten och får direkt återkoppling på de val du gör.

Om du inte är inloggad kommer du skickas till inloggningssidan innan du kommer vidare till kursen.