Att företräda chefer: Nytt uppdrag

En grundkurs för dig som fått förtroendet att företräda dina chefskollegor. Kursen ger dig ökad trygghet i din roll, och kunskap om de lagar, avtal och regler som är grunden för ditt uppdrag.

Kursinformation

Typ av aktivitet: Kurs
Omfattning: Två heldagar
Öppen för: Företrädare
Kostnad: Ledarna står för dina kostnader i samband med utbildningen, förtroendemannalagen ger dig rätt till betald ledighet.

Upplägg

Föreläsning
Övning

Exempel på vad du lär dig om din roll som företrädare:

  • Vilket stöd du som företrädare får från Ledarna
  • Kollektivavtal och Ledaravtalet
  • Grundläggande om viktiga arbetsrättsliga lagar
  • Ledarnas syn på lön
  • Ledarnas ideologi och värderingar

Stöd efter kursen

Kursdagarna avslutas med att du får en sparringpartner bland deltagarna, så att ni efter utbildningen tillsammans kan ge varandra stöd och råd i frågor som rör din nya företrädarroll.

Förkunskaper

Före kursen ska du ha genomfört företrädarcertifieringen.

Datum, tid och plats

Välj kurstillfälle och klicka på knappen för att anmäla dig.
Stockholm, Långholmen Hotel och Konferens
12 mars 2024 klockan 10.00-16.00