Chefslab: Boosta ditt ledarskap för det hybrida arbetslivet

Chefslabbet hjälper dig som ledare att navigera och anpassa ditt ledarskap för att möjliggöra högpresterande samverkan och aktivt medarbetarskap i den hybrida arbetsmiljön. Gustav Molnar, coach med inriktning på digitalt ledarskap, leder övningarna.

Kursinformation

Typ av aktivitet: Nätverk
Omfattning: Halvdag
Öppen för: Medlemmar
Kostnad: Chefslab ingår i medlemskapet

Upplägg

Föreläsning
Övning

Kursen bygger på aktivt deltagande från dig som är med. Fokus är på diskussion och övning i grupp, föreläsningen upptar en mindre del av tiden.

Allt fler organisationer har gått över till en hybrid arbetsplatsstrategi i syfte att attrahera och behålla talanger samt öka organisationens effektivitet. Övergången till den hybrida arbetsmiljön har medfört både möjligheter och utmaningar för chefer och ledare.

Exempel på vad du får träna på och lära dig

  • Förstå de unika utmaningarna i den hybrida arbetsmiljön
  • Främja effektiv kommunikation
  • Gruppsammanhållning och effektiva möten
  • Främja inre motivation och självledarskap
  • Möjliggöra tvärfunktionell samverkan

Det här kan du förvänta dig av chefslab

Gustav Molnar inspirerar med korta föreläsningar om sin erfarenhet av arbete i olika organisationer och hur de har lyckats med övergången till nya arbetssätt. Du får ta del av konkreta förhållningssätt och verktyg som du kan använda i din vardag för att stärka ditt team.

Du får reflektera på egen hand utifrån din situation och organisation. Dessutom får du möjlighet att diskutera tillsammans med andra chefer i mindre grupper.

Merparten av tiden ägnas åt diskussion och erfarenhetsutbyte.

Datum, tid och plats

Just nu finns inga inplanerade tillfällen

Om kursledaren

Gustav Molnar är en entreprenör och företagsledare som har vigt sin karriär åt att hjälpa ledare och organisationer att jobba smartare tillsammans i det alltmer digitala och komplexa arbetslivet. Han har en magisterexamen i it-ekonomi och är idag verksam som föreläsare, coach och strategisk rådgivare inom digitalt ledarskap och hållbar effektivitet. Gustav har ett brinnande intresse för beteendeforskning, ny teknik och personlig utveckling. 2022 blev han nominerad till Årets talare i kategorin Det digitala arbetslivet.

gustavmolnar.com