Chefslab: Förbättra din konflikthantering

På chefslab nätverkar du med andra chefer och diskuterar aktuella ämnen och dilemman. Denna gång blir du guidad av Åsa Ottenäs, psykolog med lång erfarenhet som utbildare och föreläsare.

Kursinformation

Typ av aktivitet: Nätverk
Omfattning: Halvdag
Öppen för: Medlemmar
Kostnad: Ingår i medlemskapet

Upplägg

Föreläsning
Övning

Kursen bygger på aktivt deltagande från dig som är med. Fokus är på diskussion och övning i grupp, föreläsningen upptar en mindre del av tiden.

Exempel på vad du får diskutera och lära dig:

  • Kartläggning av vad en konflikt består av
  • Förståelse för vad som kan ligga bakom en konflikt
  • Olika ansatser i att hantera konflikter
  • Kommunikativa verktyg som underlättar konfliktsamtal

Det här kan du förvänta dig av chefslab

Du får lyssna på ett par korta föreläsningar av Åsa. Hon går igenom användbara modeller och verktyg som stärker din förmåga att bena ut och hantera konflikter.

I mindre grupper får du berätta om en egen pågående eller tidigare konflikt och ta del av andras konflikter. En konflikt kommer också få en fördjupad bearbetning och möjlig handlingsplan för vidare hantering med hjälp av gruppdeltagarna.

Merparten av tiden ägnas åt diskussion och erfarenhetsutbyte.

Datum, tid och plats

Välj kurstillfälle och klicka på knappen för att anmäla dig.
Stockholm, Ledarna
27 april 2023 klockan 13.30-16.00
Malmö, High Court
04 maj 2023 klockan 13.30-16.00
Göteborg, Convendum
30 maj 2023 klockan 13.30-16.00

Om kursledaren

Åsa Ottenäs är legitimerad psykolog och hälsopedagog från Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Hon har i många år arbetat som utbildare och föreläsare inom kommunikation, konflikthantering, grupputveckling och psykologi.