Chefslab: Led på scen som chef

På chefslab är fokus på diskussion och nätverkande med andra chefer. Denna gång leds övningarna av facilitatorn Åsa Lindell, som hjälper dig att skapa magi i ditt ledarskap på scen.

Kursinformation

Typ av aktivitet: Nätverk
Omfattning: Halvdag
Öppen för: Medlemmar
Kostnad: Ingår i medlemskapet

Upplägg

Föreläsning
Övning

Kursen bygger på aktivt deltagande från dig som är med. Fokus är på diskussion och övning i grupp, föreläsningen upptar en mindre del av tiden.

Hur kan du locka till delaktighet och engagera deltagarna med hjälp av din kommunikation, ditt kroppsspråk och din retorik?

Tillsammans med andra chefer får du träna på att inspirera och skapa magi i ditt ledarskap på scen. Åsa Lindell ger dig kunskap och konkreta verktyg.

Exempel på vad du får träna och lära dig:

  • Dina uttryck: Kroppsspråk, röst och retorik
  • Konsten att ställa frågor och skapa delaktighet
  • Konsten att lyssna och förstå
  • Att tillföra energi och variation

Det här kan du förvänta dig av chefslab

Korta inspel från föreläsaren blandas med reflektioner och dialoger. Träna praktiskt på centrala moment i ditt ledarskap och få feedback från föreläsaren och kursdeltagarna.

Merparten av tiden ägnas åt diskussion och erfarenhetsutbyte.

Inför chefslabbet, reflektera och ta med dig en del av ett framförande eller ett annat moment som du vill träna på specifikt. Det kan vara en inledning, avslutning eller hur du involverar dina åhörare eller mötesdeltagare.

Datum, tid och plats

Just nu finns inga inplanerade tillfällen

Om kursledaren

Åsa Lindell har en bakgrund som kommunikationschef, miljöchef, förändringsledare och organisationskonsult. Idag är hon föreläsare, moderator, facilitator och ledarutvecklare. Åsa brinner för dialog, goda möten och att hitta synergier mellan människor. Hon tillhör Sveriges mest populära föreläsare och moderatorer och brukar beskrivas som engagerad, närvarande och lyssnande. När Åsa inte står på scen lever hon sin passion och leder vandringsgrupper i när och fjärran, helst i Alperna.