Chefslab: Ledarskap i offentlig sektor

På chefslab är fokus på diskussion och nätverkande med andra chefer. Marcus Strömgren leder övningarna som ökar din medvetenhet och förser dig med verktyg för en mer effektiv vardag.

Kursinformation

Typ av aktivitet: Nätverk
Omfattning: Halvdag
Öppen för: Medlemmar
Kostnad: Ingår i medlemskapet

Upplägg

Föreläsning
Övning

Kursen bygger på aktivt deltagande från dig som är med. Fokus är på diskussion och övning i grupp, föreläsningen upptar en mindre del av tiden.

Inom offentlig verksamhet finns flera utmaningar, som stora grupper, budget och politisk styrningslogik i relation till professionsstyrd logik. Allt färre leder allt fler som utför arbete under dygnets alla timmar.

Marcus Strömgren fokuserar på att skapa medvetenhet kring vilka arenor du som chef inom offentlig sektor agerar utifrån där du har mer eller mindre möjlighet att påverka. Hur får du organisationen att gå åt samma håll? Under eftermiddagen fördjupar vi oss i en liten del av ledarskapet som ger effektfulla verktyg för vardagen.

Exempel på vad du får diskutera och lära dig:

  • Att förstå dubbla representantskap
  • Medvetenhet om vad du kan påverka
  • Att använda det sociala kapitalet

Det här kan du förvänta dig av chefslab

Här kombinerar vi korta föreläsningar och teorier med möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter från den egna vardagen. Du får testa nya idéer med andra chefer i mindre grupper. Merparten av tiden ägnas åt diskussion och erfarenhetsutbyte.

Datum, tid och plats

Just nu finns inga inplanerade tillfällen

Om kursledaren

Marcus Strömgren har en forskarbakgrund vid KTH i där han bland annat studerat ledarskap och socialt kapital som resurser för hållbar verksamhetsutveckling i svensk hälso- och sjukvård. Han har utbildat chefer och ledare från olika organisationer i mer än 15 år och har själv mångårig erfarenhet som chef inom offentlig verksamhet.