Chefslab: Öka jämställdhet och inkludering i styrelsen

Jämställda styrelser fattar klokare beslut vilket skapar bättre resultat. Styrelseproffset och entreprenören Hanna Moisander leder övningar och diskussioner där du tillsammans med andra chefer får insikt i vikten av god sammansättning i styrelsen.

Kursinformation

Typ av aktivitet: Nätverk
Öppen för: Medlemmar
Kostnad: Chefslab ingår i medlemskapet

Upplägg

Föreläsning
Övning

Kursen bygger på aktivt deltagande från dig som är med. Fokus är på diskussion och övning i grupp, föreläsningen upptar en mindre del av tiden.

Tillsammans får ni insikt i styrelsens roll och vikten av god gruppsammansättning. Hanna Moisander går igenom hur det ser ut i svenska styrelser idag, varför det är viktigt med mångfald och jämställdhet i bolagsstyrning och hur styrelsens sammansättning kan påverka dig som chef. Stort fokus är på att skapa en inkluderande miljö kombinerat med hur du som chef kan driva förändring mot en mer jämställd och diversifierad organisation.

Exempel på vad du får diskutera och lära dig:

  • Ytlig insikt i svensk bolagsstyrning
  • Ytlig insikt i styrelsens roll och ansvar
  • Positiva effekter av mångfald
  • Jämställdhet i svenska styrelser – varför är det viktigt?
  • Hur du motverkar grupptänkande

Det här kan du förvänta dig av chefslab

Du får lyssna på ett par korta föreläsningar av Hanna. Hon tar dig igenom två segment: Först en introduktion till styrelsearbete och sedan hur du sätter samman en god grupp, med fokus på styrelsearbete.

Du får reflektera på egen hand och också diskutera och arbeta tillsammans med andra chefer i mindre grupper.

Datum, tid och plats

Just nu finns inga inplanerade tillfällen

Om kursledaren

Hanna Moisander är vd och grundare av deb. diverse executive boards, grundare till techinnovationsbyrån Hedy Tech och Maya Invest. Hon är entreprenör, investerare och styrelseproffs och har en gedigen styrelseerfarenhet av såväl ordföranderollen, noterad miljö samt internationellt. Hennes passion finns i att prestigelöst skapa förutsättningar för bolag att lyckas genom gott styrelsearbete där hela styrelsens kompetens kommer fram och där dess utformning bejakar inkluderande beslut.