Chefslab: Reflekterande team

På chefslab är fokus på diskussion och nätverkande med andra chefer. Denna gång leds övningarna av ledarskaps- och kommunikationsexpert Peter Håman. Ta med en utmaning och testa den i en samtalsmetod tillsammans med andra chefer.

Kursinformation

Typ av aktivitet: Nätverk
Omfattning: Halvdag
Öppen för: Medlemmar
Kostnad: Chefslab ingår i medlemskapet

Upplägg

Föreläsning
Övning

Kursen bygger på aktivt deltagande från dig som är med. Fokus är på diskussion och övning i grupp, föreläsningen upptar en mindre del av tiden.

Utforska ett kraftfullt verktyg genom att testa ditt dilemma och vara ett stöd i att hjälpa andra med sina utmaningar. Tillsammans får ni insikter och strukturer som underlättar i vardagen.

Exempel på vad du får diskutera och lära dig:

  • Ett förhållningssätt som ger tid för reflektion
  • En metod i fem tydliga faser
  • En struktur som möjliggör kreativitet
  • Input och lösningar till ditt dilemma

Samtalsmetoden är användbar i många olika situationer, som exempelvis problemlösning, handledning och chefs- och ledningsgruppsutveckling. Metoden bygger på egna val och sker i olika steg. Gruppen har fokus på en frågeställning, vilket gör processen snabb och effektiv att genomföra. Deltagarnas röster och tankar blir jämbördiga vilket leder till att fler idéer kommer fram och det blir lättare att hitta lösningar.

Det här kan du förvänta dig av chefslab

Först får du en genomgång av metoden av kommunikationsexpert Peter Håman. Majoriteten av tiden ägnas åt genomförande av metoden, då ni delas in i mindre grupper och testar metoden utifrån era olika dilemman. Målet är att alla ska få sitt dilemma genomlyst. För att få bästa effekt tar du med dig en relevant utmaning som du önskar få nya perspektiv på.

Merparten av tiden ägnas åt diskussion och erfarenhetsutbyte.

Datum, tid och plats

Just nu finns inga inplanerade tillfällen

Om kursledaren

Peter Håman har studerat International Business Management och har många års erfarenhet av ledande befattningar. Han arbetar i Sverige och internationellt och med såväl traditionella organisationer som techbolag. Han faciliterar och designar utbildningsprogram och workshops inom ledarskap, förändringsledning, psykologisk trygghet, motivationsteori och presentationsteknik.