Chefslab: Skapa effektiva team genom lärande i vardagen

På chefslab är fokus på diskussion och nätverkande med andra chefer. Denna gång leds övningarna av lärandeexpert Julia Granström som ger dig kunskap, inspiration och konkreta verktyg för hur du gör lärande till en del av ditt ledarskap.

Kursinformation

Typ av aktivitet: Nätverk
Omfattning: Halvdag
Öppen för: Medlemmar
Kostnad: Chefslab ingår i medlemskapet

Upplägg

Föreläsning
Övning

Kursen bygger på aktivt deltagande från dig som är med. Fokus är på diskussion och övning i grupp, föreläsningen upptar en mindre del av tiden.

Exempel på vad du får diskutera och lära dig:

  • Vad lärande innebär och varför det idag är avgörande för en organisations överlevnad
  • Hur vardagslärande bidrar till effektiva och förändringsbenägna team
  • Vardagslärande som en förutsättning för effektiv kompetensutveckling
  • Konkreta tips och exempel på hur du med enkla medel gör lärandet till en naturlig del av ledarskapet

I en värld som förändras snabbare än någonsin blir organisationens förmåga att lära den viktigaste nyckeln för att hålla sig konkurrenskraftig. Lärande och kompetensutveckling har aldrig stått högre upp på agendan och chefen spelar en avgörande roll. För att skapa effektiva och förändringsbenägna team behöver lärandet vara ständigt närvarande i det dagliga ledarskapet.

Du lär dig vad vardagslärande egentligen innebär, hur lärande blir ett verktyg för att nå målen, och hur du med enkla medel kan nå stor effekt i ditt ledarskap.

Det här kan du förvänta dig av chefslab

Lärandeexpert Julia Granström varvar kortare föreläsningar med diskussion och reflektion.

Merparten av tiden ägnas åt diskussion och erfarenhetsutbyte.

Datum, tid och plats

Just nu finns inga inplanerade tillfällen

Om kursledaren

Julia Granström har en masterutbildning i Ledning och styrning från Göteborgs universitet. De senaste åren har hon arbetat med effektivt lärande som ett avgörande verktyg för nå organisationens strategiska mål i privata och offentliga organisationer. Julia arbetar idag som Head of Learning Consulting på Brights Learning och har lång erfarenhet av att utbilda ledare i att göra lärandet till en del av ledarskapet som utifrån små medel skapar stora effekter.