Diskriminering - att arbeta med aktiva åtgärder

Så arbetar du aktivt för att motverka diskriminering på arbetsplatsen.

Kursinformation

Typ av aktivitet: Kurs
Omfattning: Heldag
Öppen för: Medlemmar
Kostnad: Kursen ingår i medlemskapet

Upplägg

Föreläsning
Övning

Som chef ska du arbeta aktivt för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. I diskrimineringslagstiftningen finns det lagregler som du behöver ta hänsyn till. Vi går igenom vad du ska tänka på och vad som gäller angående aktiva åtgärder.

Exempel på vad du får lära dig om diskriminering:

  • Vad chefen behöver veta om diskrimineringslagstiftningen i sitt dagliga arbete
  • Diskrimineringsskyddet
  • Workshop runt aktiva åtgärder
  • Att hantera och utreda diskrimineringsärenden

Det här kan du förvänta dig

Du får först en arbetsrättslig genomgång kring de olika diskrimineringsgrunderna och under eftermiddagen arbetar ni i workshop runt aktiva åtgärder. Du ökar dina kunskaper om och får verktyg för hur du arbetar för att motverka diskriminering på din arbetsplats.

Datum, tid och plats

Välj tillfälle och klicka på knappen för att anmäla dig.
Stockholm, Ledarna
20 mars 2023 klockan 9.00-16.00

Om kursledaren

Milla Jonsson är expert på arbetsmiljörätt. Dessutom är hon grundare av appen fack:app och driver Arbetsmiljöpodden. Hon har lång erfarenhet av att inspirera och kompetensutveckla inom arbetsmiljö och arbetsrätt.