Interkulturellt ledarskap

Att rekrytera människor från andra kulturer kan bidra positivt till ditt team och din verksamhet. Den här dagen ger dig perspektiv på normerna och hjälper dig hantera eventuella kulturkrockar.

Kursinformation

Typ av aktivitet: Kurs
Omfattning: Heldag
Öppen för: Medlemmar

Upplägg

Föreläsning
Övning

Exempel på vad du lär dig om interkulturellt ledarskap:

  • Svensk kultur och ledarstil i ett globalt perspektiv
  • Vad som präglar en inkluderande organisation
  • Få syn på normerna som präglar arbetsplatsen
  • Fördelarna med kognitiv mångfald
  • Inkluderande ledarskap och beteenden
  • Hur du kan hantera kulturkrockar
  • Vikten av att lyssna – metod för samtal

Det här kan du förvänta dig av dagen

Vi inleder med ett utifrån-perspektiv på den svenska arbetskulturen och ledarstilen, och undersöker fördelarna med en multikulturell och inkluderande arbetsplats.

Du får också öva på att möta situationer där olika syn på ledarskap och arbetsordning kan krocka med varandra.

Datum, tid och plats

Just nu finns inga inplanerade tillfällen

Om kursledarna

Magnus Berg är specialist på mångfald och inkludering och har jobbat för Ledarna, Migrationsverket, Wise och Tillväxt Botkyrka.

Mouddar Kouli är konsult inom integrationsfrågor och hjälper chefer från andra länder in på den svenska arbetsmarknaden.