Lyckas med mångfald och integration i fikarum och mötesrum

Integration händer både i fikarummet och mötesrummet. Lär dig att våga och att lyckas med att rekrytera kvalificerade medarbetare med utländsk bakgrund.

Kursinformation

Typ av aktivitet: Webbinarium
Öppen för: Medlemmar
Kostnad: Webbinariet ingår i medlemskapet

Rapporter visar att många arbetsgivare inte hittar kvalificerad arbetskraft eller inte vågar anställa nyanlända. Trots att Sverige är ett exportberoende land med stort behov av arbetskraft med olika kulturell bakgrund och erfarenheter. Forskningen är också tydlig: De företag som har en heterogen sammansättning av medarbetare med olika etnisk och kulturell bakgrund tenderar att vara mer innovativa och ha högre tillväxttakt.

Välkommen till ett inspirerande och givande webbinarium med författaren och föreläsaren Kadir Meral. Webbinariet tar upp hur du som chef ska våga och lyckas att rekrytera kvalificerad arbetskraft med utländsk bakgrund. Och om hur du skapar ett inkluderande och integrerande arbetsklimat i fikarummet, i mötesrummet och i korridorerna, så att den etniska mångfalden blir en tillgång och inte leder till konflikter och därmed blir en belastning. För att lyckas med det är hjärterummet en nyckel, det vill säga god vilja från alla medarbetare med chefen i första ledet.

Webbinariet ger dig som chef några verktyg samt inspiration för att:

  • Våga och hitta nya vägar att rekrytera kvalificerad arbetskraft med utländsk bakgrund.
  • Få bättre kunskap och medvetenhet om den kulturella mångfalden inom din organisation.
  • Få medarbetarna att verka för ett mångfaldsfrämjande förhållnings- och arbetssätt.
  • Bli bättre på interkulturell kommunikation inom organisationen för bättre integration.

Datum, tid och plats

Klicka på knappen för att anmäla dig.
Digitalt
07 mars 2023 klockan 10.00-11.00

Om föreläsaren

Om föreläsaren

Kadir Meral är författare, föreläsare och komiker. Han har en fil.kand. i statskunskap och har föreläst för företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i 15 år om mångfald, integration och etablering av nyanlända. Med sina erfarenheter som invandrare, med sina resor runt om landet som föreläsare samt med ett extra öga på forskningen håller han inspirerande, givande och underhållande föredrag.