Omorganisation – arbetsrätt och ledarskap

Under den här dagen får du ordentlig koll på de arbetsrättsliga delarna av en omorganisation som kan sluta med uppsägningar. Du får också verktyg som hjälper dig leda förändringsarbetet.

Kursinformation

Typ av aktivitet: Kurs
Omfattning: Heldag
Öppen för: Medlemmar
Kostnad: Kursen ingår i medlemskapet

Upplägg

Föreläsning
Övning

Exempel på vad du lär dig om omorganisationer:

  • De olika stegen i processen vid arbetsbrist
  • Förhandling enligt MBL
  • Arbetsgivarens skyldighet att varsla
  • Riskbedömning och konsekvensanalys
  • Vilka förutsättningar som krävs för att driva förändring
  • Omplacering i syfte att undvika uppsägningar
  • Turordningsregler och avtalsturlista
  • Företrädesrätt till återanställning

Det här kan du förvänta dig av dagen

Du får jobba med ett case tillsammans med de andra kursdagarna, för att öva på processen kring en omorganisation som leder till uppsägningar. Caset får du tillgång till i förväg, så du hinner läsa på. För att vara väl förberedd inför dagen kan du också lyssna på podcasten Arbetsbrist är inte alltid brist på arbete.

Du kommer stärka din kunskap om de arbetsrättsliga delarna av en omorganisation, men också hur du som chef kan leda dina medarbetare genom förändringen.

Datum, tid och plats

Just nu finns inga inplanerade tillfällen