Rehabilitering och ledarskap

När en arbetstagare inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter är det många gånger du som chef som ska genomföra rehabiliteringsinsatser. Bli en tryggare chef i rehabilitering.

Kursinformation

Typ av aktivitet: Kurs
Omfattning: Heldag
Öppen för: Medlemmar
Kostnad: Kursen ingår i medlemskapet

Upplägg

Föreläsning
Övning

Kursen bygger på aktivt deltagande från dig som är med. Fokus är på diskussion och övning i grupp, föreläsningen upptar en mindre del av tiden.

När en arbetstagare blir sjuk eller av någon annan anledning inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter aktiveras olika skydd som har sin grund i våra rättsregler. Skyddens främsta uppgift är att skydda medarbetaren från att bli av med sin anställning.

De senaste åren har regelverken förändrats vilket medfört ett ökat ansvar för arbetsgivare och för dig som chef. Många gånger är du en viktig länk och även den som ska genomföra allt från omtankesamtal till rehabiliteringsinsatser. Att veta vad som förväntas av alla parter är viktigt för att minimera sjukskrivningstiden och därmed lidandet för den enskilda individen, men även för att undvika kostnader förenade med exempelvis en sjukskrivning.

Exempel på vad du lär dig om rehabilitering:

  • Vad som förväntas av arbetsgivaren, chefen respektive arbetstagaren vid arbetsanpassning och omfördelning av arbetsuppgifterna.
  • Begreppet omplaceringsskyldighet och vad som förväntas av arbetsgivaren.
  • Begreppen ”en stadigvarande nedsättning” och ”att inte utföra arbete av någon betydelse” och vad de innebär.
  • Hur åsikter som går isär kan hanteras.
  • När arbetsgivaren kan anses ha fullgjort sina åtaganden och sakliga skäl för uppsägning föreligger vid arbetstagares sjukdom.

Det här kan du förvänta dig av dagen

Vi går igenom hur rehabiliteringsansvaret ser ut och vilka lagrum som styr rehabiliteringskedjan, med avstamp i arbetsmiljölagen, socialförsäkringsbalken och lagen om anställningsskydd. För att göra utbildningen realistisk arbetar vi praktiskt med fallstudier, många gånger baserade på verkliga fall. Efter utbildningen har du en tydligare bild av chefens, arbetstagarens samt andra aktörers rehabiliteringsansvar.

Teori varvas med praktiska övningar, erfarenhetsutbyten och tips. Dagen bygger på att alla deltagare är aktiva.

Så otroligt matnyttig information levererad i mycket koncentrerad form av inspirerande föreläsare.

Tidigare kursdeltagare

Datum, tid och plats

Välj kurstillfälle och klicka på knappen för att anmäla dig.
Göteborg, Centralhuset Konferens
30 november 2023 klockan 9.00-16.00

Om kursledaren

Milla Jonsson är expert på arbetsmiljörätt. Dessutom är hon grundare av appen fack:app och driver Arbetsmiljöpodden. Hon har lång erfarenhet av att inspirera och kompetensutveckla inom arbetsmiljö och arbetsrätt.