Så ändras anställningsskyddet

Webbinariet ger dig som chef nödvändiga kunskaper om de förändringar i anställningsskyddet som införs 2022.

Kursinformation

Typ av aktivitet: Webbinarium
Öppen för: Medlemmar
Kostnad: Webbinariet ingår i medlemskapet

Under 2022 träder stora förändringar av anställningsskyddslagen (LAS) i kraft, vilket har betydelse för både arbetsgivare och arbetstagare. Välkommen till ett webbinarium där Ledarnas chefsjurist Sara Kullgren vägleder dig som chef.

Den 29 juni uppdaterades bestämmelserna i LAS om arbetsgivarens skyldighet att lämna information till arbetstagare om anställningsvillkor. Ändringarna har sin bakgrund i EU:s arbetsvillkorsdirektiv. Den 1 oktober 2022 införs ytterligare ändringar efter förslag från arbetsmarknadens parter.

Webbinariet vänder sig till chefer som vill få kunskap om de viktigaste förändringarna i anställningsskyddet som införs 2022.

Exempel på vad du lär dig om förändringarna:

  • Ökad informationsskyldighet för arbetsgivaren
  • Begreppet ”saklig grund” ersätts med ”sakliga skäl”
  • Förändrade turordningsundantag – nu för alla företag
  • Rätten att kvarstå i anställning vid tvist om ogiltighet försvinner
  • Anställningsformen allmän visstidsanställning ersätts med den nya anställningsformen särskild visstidsanställning
  • Möjligheterna till hyvling begränsas
  • Inhyrd bemanningspersonal ska erbjudas tillsvidareanställning

Datum, tid och plats

Just nu finns inga inplanerade tillfällen

Om kursledaren

Sara Kullgren är chefsjurist på Ledarna sedan 2012 och har jobbat med arbetsrätt, arbetsmiljö och arbetsmarknadsfrågor i mer än 25 år.