Svåra samtal

Skapa förutsättningar för respektfulla samtal. En halvdag som stärker dig som chef inför samtal om känsliga ämnen.

Kursinformation

Typ av aktivitet: Kurs
Omfattning: Halvdag
Öppen för: Medlemmar
Kostnad: Kursen ingår i medlemskapet

Upplägg

Föreläsning
Övning

Kursen bygger på aktivt deltagande från dig som är med. Fokus är på diskussion och övning i grupp, föreläsningen upptar en mindre del av tiden.

Det är allt för vanligt att på arbetsplatsen att vi undviker att ta upp känsliga frågor till diskussion. Det kan vara medarbetare som inte skött sitt arbete eller har svårigheter att samarbeta, omplacering eller misstankar om alkoholproblem.

I din roll som chef genomför du olika samtal och du har ansvar för att med respekt samtala om ämnen som kan vara känsliga eller svåra att hantera. Kursen ger dig användbar struktur och träning för att kunna nå fram och samtidigt vara respektfull när du gör det.

Exempel på vad du lär dig om svåra samtal:

  • Vad är ett svårt samtal
  • Varför blir det svårt att samtala
  • Samtalets hörnstenar
  • Olika metoder för olika samtal

Det här kan du förvänta dig av dagen

Du får möjlighet att reflektera över ett av dina egna svåra samtal och att testa det med andra chefer. Delade erfarenheter ger dig värdefulla insikter för att skapa bästa förutsättningar för ditt svåra samtal.

Teori varvas med praktiska övningar, erfarenhetsutbyten och tips. Dagen bygger på att alla deltagare är aktiva.

Jag kommer att ha nytta av inspiration kring non-violent communication. Det var också intressant att identifiera olika sätt att reagera.

Tidigare kursdeltagare

Datum, tid och plats

Välj kurstillfälle och klicka på knappen för att anmäla dig.
Digitalt, Zoom
23 januari 2024 klockan 9.00-12.00
Digitalt, Zoom
19 mars 2024 klockan 9.00-12.00

Om kursledarna

Aurora Sparre är ledarskapsexpert som jobbat med chefsutveckling och ledarskapsutbildning i många år, bland annat på Mgruppen.

Hon är specialiserad inom empatiskt ledarskap och Non Violent Communication.

Åsa Ottenäs är legitimerad psykolog och hälsopedagog från Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Hon har i många år arbetat som utbildare och föreläsare inom kommunikation, konflikthantering, grupputveckling och psykologi.