Vägen ut – är nyckeln till frihet ett jobb?

Ett jobb är en viktig nyckel för att kunna bryta sig loss från kriminalitet, men vem är det som ska låsa upp dörren in till arbetsmarknaden?

Kursinformation

Typ av aktivitet: Webbinarium
Öppen för: Alla
Kostnad: Öppet för alla och kostnadsfritt

Välkommen till ett webbinarium med fokus på hur chefer och ledare kan spela en viktig roll som dörröppnare och vad som krävs för att de ska lyckas.

Gängkriminalitet, med sprängningar och dödsskjutningar som följd, har dessvärre blivit vardag i dagens Sverige. Hur kan samhället motverka att fler unga män hamnar i kriminalitet och vad kan vi göra för dem som vill ta sig ur brottsligheten?

Om ett jobb är nyckeln för att bryta sig loss, vem är det som ska öppna en dörr till arbetsmarknaden? Och hur rustas arbetsgivare, chefer och ledare för att hjälpa dem som vill hoppa av?

I panelen:

  • Amir Rostami, docent och lektor i kriminologi vid avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Högskolan i Gävle
  • Kristina Alstam, filosofie doktor och universitetslektor, Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet
  • Camila Salazar Atías, kunskapsområdeschef för Föredöme & Framtidstro, Fryshuset
  • Sarah Pettersson, ansvarig social hållbarhet/relationsförvaltare, Stena Fastigheter Stockholm

Moderator: Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna

Påverka samtalet

Skicka en fråga eller reflektion till fraga@ledarna.se så kanske den tas upp under webbinariet.

Datum, tid och plats

Klicka på knappen för att anmäla dig. Kostnadsfritt och öppet för alla, du behöver inte vara medlem.
Digitalt, Zoom
21 februari 2023 klockan 9.00-10.00

vagen-ut.jpg