Chefsutbildning ingår – hitta den som passar dig

Vill du fördjupa dig inom ledarskap, lyssna till en inspirerande frukostföreläsning eller se ett webbinarium nu direkt? Med oss utvecklar du ditt ledarskap på många olika sätt – allt ingår i medlemskapet.

Vill du också bli en bättre chef med våra kurser, men är inte medlem? Ansök om medlemskap!

Vi erbjuder chefsutveckling i olika format: Fysiska hel- och halvdagskurser, föreläsningar och workshops. Digitala livekurser, webbinarier och e-learning på aktuella teman som stöd för dig i din chefsvardag.

Det kan exempelvis handla om arbetsrätt, arbetsmiljö, ny som chef, rekrytering, lönesättning, diskriminering, verksamhetsutveckling och karriärplanering.

Vi håller även kortare webbinarier och workshops som fångar upp aktuella ämnen som vi vet att många chefer vill ha inspiration kring. Allt ingår i ditt medlemskap hos oss.

Fysiska och digitala kurser

På våra kurser får du vägledning kring hur du kan jobba med en specifik process eller situation. Vägledningen varvas med övningar, individuellt eller i grupp, för att du som chef också ska få möjlighet att lära av andra chefer. Kurserna leds av våra egna experter som har lång erfarenhet av ledarskap och chefsfrågor. Hitta kurs och boka din plats

Föreläsningar och webbinarier

Vi erbjuder fysiska föreläsningar och digitala webbinarier med inbjudna föreläsare inom aktuella ämnen. Webbinarierna spelas in för att du som medlem även ska kunna se dem i efterhand. Webbinarier – titta direkt eller senare

Workshops

Vi erbjuder workshops där du arbetar tillsammans med andra chefskollegor runt ett aktuellt tema eller utmaning du står inför i din chefsvardag

E-kurser

Vi har e-kurser inom olika områden där du som medlem på egen hand och när det passar dig genomför kursen digitalt. Till e-kurserna

Utbildning för företrädare

Som företrädare för våra medlemmar har du tillgång till flera utbildningar som hjälper dig att utvecklas i din roll. Lär dig till exempel mer om arbetsrätt och förhandlingsteknik, i både teori och praktik. Kurserna ger dig också tillfälle att knyta kontakter med andra företrädare.