Är din organisation korrupt? Så jobbar du förebyggande

Skiftet från ett reaktivt till ett proaktivt och förebyggande antikorruptionsarbete ställer nya krav på ledare och chefer.

Webbinariet sändes 20 april 2022 och finns att titta på till och med april 2023.

Du som är medlem är välkommen att logga in för att lära dig mer om korruption.

Inte medlem? Ansök om medlemskap

Det är inte självklart hur du ska resonera och gråzoner kan vara svårnavigerade. Företag och organisationer är dessutom under lupp och granskas av media.

Välkommen till ett webbinarium med Hayaat Ibrahim, generalsekreterare för Institutet mot mutor (IMM).

Du får lära dig hur du förebygger korruption i din organisation:

  • Vilka krav ställer arbetet mot korruption på dig som chef?
  • Hur ser dessa krav ut i praktiken och hur får du med dig hela organisationen?
  • Vad bör du tänka på när en incident inträffar?

Vi går igenom Näringslivskodens nya avsnitt om förebyggande åtgärder och du får med dig praktiska tips på hur ni kan utveckla ert interna antikorruptionsarbete.

Om föreläsaren

Hayaat Ibrahim är generalsekreterare för Institutet mot mutor (IMM). Hon kommer närmast från en av Sveriges ledande advokatbyråer där Hayaat specialiserat sig mot bland annat antikorruption och internutredningar. Hon är en erfaren föreläsare och håller regelbundet föreläsningar och utbildningar på området antikorruption.

IMM grundades 1923 och arbetar för att höja etiken i näringslivet och verka för god sed i beslutspåverkan. Institutets huvudmän är Svenskt näringsliv, Stockholms handelskammare och Sveriges kommuner och regioner.