Feedbackrevolutionen: Neuroledarskap i praktiken

Rygga inte för viktiga samtal – ta istället avstamp i den senaste hjärnforskningen för att skapa meningsfulla samtal.

Webbinariet sändes den 18 april 2023.

Du som är medlem är välkommen att logga in och lära dig en metod för alternativ feedback.

Inte medlem? Ansök om medlemskap

Många känner obehag inför att ge feedback och viktiga samtal uteblir därmed. Som chef har du ett ansvar att ge återkoppling till dina medarbetare, vilket kan vara en utmaning.

Välkommen till ett webbinarium där Eva Hamboldt svarar på frågan om det verkligen är nödvändigt att träna på feedback.

Eva Hamboldt erbjuder vetenskapligt förankrade perspektiv om vilka förmågor som är nödvändiga för att skapa äkta engagemang och motivation hos medarbetare. Med modellen Meningsfulla samtal får du ett alternativ till traditionell feedback.

Du lär dig de senaste rönen inom hjärnforskning, varför makt kan påverka vår förmåga att samtala, vikten av nyfikenhet i samtal och hur du kan bidra till ökat välmående och prestationsförmåga genom att använda meningsfulla samtal.

Webbinariet ger dig kunskap om:

  • Varför feedback kan kännas hotfullt och hur interaktion med andra människor ibland kan göra ont.
  • Hur makt påverkar vår förmåga att samtala med varandra och varför empati och medkänsla är viktigt.
  • Varför nyfikenhet är en viktig del i meningsfulla samtal och vilka förmågor som krävs för att uppnå detta.
  • Hur modellen för meningsfulla samtal fungerar och hur den kan bidra till ökat välmående och ökad prestationsförmåga.

Om föreläsaren

Eva Hamboldt är organisationskonsult, föreläsare och författare med drygt 20 års erfarenhet av förändrings- och utvecklingsprocesser på individ-, grupp- och organisatorisk nivå. Sedan 2009 driver hon eget företag och har arbetat inom såväl globalt näringsliv som offentlig verksamhet. Eva arbetar även med kommunikations-, ledarskaps- och medarbetarskapsfrågor. Hon har en fil.kand. i kommunikationsvetenskap och en Masters i neuroledarskap från NeuroLeadership Institute. Eva har på basis av det skapat ett utbildningskoncept, Neuroledarskap i praktiken, där hon erbjuder utbildningar, coaching och konsulttjänster utifrån ett neurovetenskapligt perspektiv på ledarskap och organisatorisk utveckling. Eva har även skrivit boken Feedbackrevolutionen – neuroledarskap i praktiken.