Gör dina misstag till en tillgång

Alla gör fel ibland. Som chef och ledare bär du ofta ansvar för slutleveransen, men ofta beror misstag och fel på oklarheter och otydligt ansvar. Vilken kultur råder i din organisation?

Webbinariet sändes 15 juni 2022 och finns att titta på till och med juni 2023.

Du som är medlem är välkommen att logga in för att lära dig mer om att vända misstag till framgång.

Inte medlem? Ansök om medlemskap

Välkommen till ett webbinarium där du lär dig att vända misstag till framgång. Föreläsaren Eduard von Busch ger dig som chef verktygen att komma ifrån en kultur där du pekar finger och skyller på varandra.

Eduard ger råd om:

  • Hur du skapar en kultur med öppenhet och transparens och utan bortförklaringar.
  • Hur du skapar kulturer och miljöer där kollektivet lär sig av begångna individuella misstag och felsteg.
  • Hur du skapar miljöer där människor känner förtroende och tillit. I sådana miljöer kommer vi inte bara att bli bättre på att agera, utan även nå proaktivitet i större utsträckning – för såväl individ som organisation.

Att nå framgång via misstag och i sin tur sprida erfarenheterna vidare gör även att vi utvecklar organisationer och verksamheter över tid. Under denna föreläsning kring misstag, misslyckanden och hur du överbrygger dem med skapande av en no blame-kultur får du som chef tips om hur du skapar en sådan kultur just i din organisation.

Om föreläsaren

Eduard von Busch är konsult och partner på Management Partners. Han har över 30 års erfarenhet av olika chefsroller, nivåer, branscher och företag inom såväl Försvarsmakten som privata näringslivet. Författare till boken No blame kultur – så styr du verksamheten mot ett gemensamt mål, utan att leta efter syndabockar.