Led hjärnsmart med hållbar hjärna

Kan hjärnforskning bli en guide i vardagen för ledarskap? Absolut! Webbinariet ger dig de senaste insikterna och rönen om hur vi människor fungerar.

Webbinariet sändes den 2 februari 2023.

Du som är medlem är välkommen att logga in för tips om hur du leder hjärnsmart.

Inte medlem? Ansök om medlemskap

Vi har flera medvetandelager i vår hjärna och när du förstår mer om dessa och hur du bemöter dem får du lättare att navigera i ditt ledarskap.

Att leda – sig själv och andra – i linje med ny forskning och utifrån hjärnans förutsättningar bidrar till ökad medarbetar- och kundnöjdhet, gör svåra samtal enklare och ger en bättre arbetsmiljö, vilket i sin tur bidrar till ökat välmående och mer energi.

Aha-upplevelser, hög igenkänning och humor gör föreläsningen lätt att direkt ta till sig och att få användning för i vardagen.

Om föreläsaren

Om föreläsaren

Lena Skogholm, beteendevetare och pedagog, är en av få som specialiserat sig på hur vi kan ha nytta av hjärnforskning på ett konkret sätt, både människor emellan och för egen del.

Lena är författaren bakom succéböckerna Bemötandekoden och Livskoden enligt hjärnan. De senaste15 åren har hon föreläst om hur vi på ett konkret sätt kan samarbeta med hjärnans förutsättningar i vårt arbets- och privatliv. År 2021 vann hon Stora talarpriset.