Maxa teamets engagemang och produktivitet med inkluderande ledarskap

Välkommen till ett webbinarium där vi dyker ner i frågan kring inkluderande ledarskap och hur du som chef kan skapa en större känsla av inkludering i din arbetsgrupp.

Webbinariet sändes 16 mars 2022 och finns kvar att titta på till och med mars 2023.

Du som är medlem är välkommen att logga in för att lära dig mer om hur du får ut mer av ditt team med hjälp av inkludering.

Inte medlem? Ansök om medlemskap

Få medarbetare att känna sig sedda, delaktiga och som en del av gemenskapen! Lär och inspireras hur du som chef kan leda i hybrida organisationer. Vi lyfter utmaningar som påverkar medarbetarnas nivåer av engagemang och teamens produktivitet negativt.

Matilda Bergkvist, inkluderingsexpert och vd på konsultbyrån Includer, ger en inblick i vad inkluderande ledarskap innebär. Vilka utmaningar kommer med de hybrida arbetssätten och vilka ledarskapsbeteenden krävs för att främja känslan av inkludering? Du får med dig konkreta tips kring hur du kan lägga upp arbetet.

Innehåll:

  • Inkluderande ledarskap – vad innebär det och varför är det viktigt?
  • Hur kan chefer få sina medarbetare att känna sig inkluderade?
  • Utmaningar i det hybrida arbetslivet – hur kan vi skapa känsla av inkludering och gemenskap när allt fler jobbar på distans?
  • Konkreta tips för det vardagliga ledarskapet – så kan du som chef lägga upp arbetet för att skapa engagemang, produktiva team och välmående medarbetare.

Om föreläsaren

Matilda Bergkvist är expert på mångfald och inkludering i organisationer och är grundare och vd för konsultbyrån Includer. Matilda är utbildad inom genusvetenskap, diskrimineringsrätt, och organisation och ledarskap vid Lunds universitet och Utrecht University, och har arbetat som konsult och föreläsare sedan 2013. Hon är även utbildad jämställdhetsstrateg vid Alma folkhögskola samt författare till boken Diskrimineringslagen – handbok för chefer (Komlitt förlag, 2018).