Vägen ut – är nyckeln till frihet ett jobb?

Ett jobb är en viktig nyckel för att kunna bryta sig loss från kriminalitet, men vem är det som ska låsa upp dörren in till arbetsmarknaden?

Webbinarium inpelat 21 februari 2023.

Välkommen till ett webbinarium med fokus på hur chefer och ledare kan spela en viktig roll som dörröppnare och vad som krävs för att de ska lyckas.

Gängkriminalitet, med sprängningar och dödsskjutningar som följd, har dessvärre blivit vardag i dagens Sverige. Hur kan samhället motverka att fler unga män hamnar i kriminalitet och vad kan vi göra för dem som vill ta sig ur brottsligheten?

Om ett jobb är nyckeln för att bryta sig loss, vem är det som ska öppna en dörr till arbetsmarknaden? Och hur rustas arbetsgivare, chefer och ledare för att hjälpa dem som vill hoppa av?

I panelen:

  • Amir Rostami, docent och lektor i kriminologi vid avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Högskolan i Gävle
  • Kristina Alstam, filosofie doktor och universitetslektor, Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet
  • Eva-Mi Gullbrandsson, verksamhetsansvarig för kriminalvårdsklienter, Fryshuset
  • Sarah Pettersson, ansvarig social hållbarhet/relationsförvaltare, Stena Fastigheter Stockholm

Moderator: Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna

vagen-ut.jpg