Vi känner till dina ledarskapsutmaningar.

Vi har frågat chefer och ledare inom samhällsbyggnadsbranschen om vilka som är de största ledarskapsutmaningarna. Svaret? I topp finns resursbrist och rekrytering, därefter kommer tidspress. Vi kan hjälpa dig.

Vi stöttar dig i dina ledarskapsutmaningar. Därför har vi startat ett projekt direkt riktat mot samhällsbyggnadsbranschen. Projektet gör vi tillsammans med Byggcheferna, Ledarnas branschförening för alla som jobbar på en ledande position inom samhällsbyggnadssektorn.

I projektet har vi undersökt vilka branschspecifika utmaningar chefer och ledare inom samhällsbyggnadsbranschen upplever och vilket stöd som efterfrågas. Därmed kan vi målgruppsanpassa vårt erbjudande för att ge dig det stöd du behöver för att kunna leda på bästa sätt i din bransch. Som medlem hos Ledarna får du allt ifrån fackliga tjänster till ledarskapsutveckling och karriärrådgivning.

Chefsrådgivning

Som medlem i Ledarna får du råd och stöd av våra erfarna chefsrådgivare i alla typer av frågor du ställs inför i din chefsvardag. Du väljer själv vad du vill diskutera, men några frågor vi är vana att hantera är:

  • Hur ska jag locka och behålla medarbetare med rätt kompetens till mitt team?
  • Hur ska jag hinna leda mina medarbetare?
  • Hur får jag teamet att arbeta för en önskad förändring?

Det här är personlig chefsrådgivning

Beror tidsbristen på förutsättningarna du får?

Tidsbrist uppstår när du inte har rätt förutsättningar för att prioritera och hinna med allt. Vårt webbaserade test Chefskompassen undersöker hur begripligt och hanterbart du upplever ditt uppdrag som chef, det hjälper dig att se var förutsättningarna brister och med resultatet får du råd om hur du kan förbättra din situation. Vill du testa en av våra tjänster redan nu?

Testa dina förutsättningar med Chefskompassen