Annorlunda ledarskap som ständigt förbättras

Johanna Frelin, vd på arkitektkontoret Tengbom, prisas för ett annorlunda ledarskap som leder medarbetarna i nya tankebanor.

Johanna Frelins medarbetare hyllar henne och hon har blivit en av orsakerna till att så många söker sig till, och stannar kvar, som medarbetare på Tengbom.

Johanna Frelin valdes till Årets innovativa ledare 2017, med motiveringen:

”Ett ledarskap som kännetecknas av det innovativa, det överraskande och det annorlunda. Hennes sätt att skapa utveckling och förändring leder medarbetarna i nya tankebanor, bringar förutsättningar för nya diskussioner och gör därmed ett tydligt avtryck i sin bransch.”

Johanna vill ständigt förbättras, och hon gör det bäst tillsammans med andra. Hon tror på ett ständigt lärande så konstruktiv feedback är alltid välkommen.

Så här säger tre av hennes närmsta kollegor om henne:

Mattias Boldt, hr-chef på Tengbom:

”Johanna har satt en kultur i koncernledningen, där vi peppar och stöttar varandra på ett sätt som är inkluderande och hjälper oss att hela tiden bli bättre. Varje ledningsgruppsmöte inleder hon med en incheckning av vad var och en står i just nu och avslutar med en utcheckning av de lärdomar vi dragit under mötet. Trots en otvungen och avslappnad ledarstil, är Johanna tydlig med sin agenda och vad hon strävar efter att uppnå. Hon lämnar stor frihet åt var och en av oss att driva förflyttning inom våra respektive kompetensområden. Johanna finns alltid till hands om det finns behov av stöd, bollplank eller att backa upp vid tillfällen då det inte riktigt gått som planerat.”

Emelie Mannheimer, marknads- och kommunikationschef på Tengbom:

”Johanna gillar innovation, att tänka om och att lära nytt. Hon vill ha feedback för att bli bättre, och hon agerar på den feedback hon får, både för egen del och när det gäller att förändra annat. Hon är en doer utan att ta över. Hon ger oss ett stort förtroende, utrymme och ansvar, litar på vår kompetens och använder oss som rådgivare. Johanna leder genom andra samtidigt som hon är det goda exemplet att ta efter. Det sprider en kultur som vi trivs och arbetar bra i.”

Linda Camara, operativ chef på Tengbom:

”Allt är inte perfekt här och det är en starkt bidragande orsak till att vi är ett så innovativt företag. Vi vågar presentera lösningar som inte är helt klara. Vi vill ha våra kollegors förbättringsförslag och engagera dem i lösningen. Vi släpper betaversioner och förbättrar dem efterhand. Vi bygger tillsammans, tar ett gemensamt ansvar och är inte rädda för att göra fel. Det trygga klimatet börjar hos vår vd som litar på medarbetarnas expertis, inspirerar oss och ger oss bra förutsättningar att göra ett bra jobb. Ingen av oss är färdiglärd, säger hon, och förväntar sig att vi ska lära oss något nytt varje dag och utvecklas hela tiden. Och det gör vi.”