Har du rätt lön?

Det är bara du som kan avgöra vad en bra lön är för dig i din nuvarande roll. Det är ditt bidrag till verksamheten och företagets ekonomiska förutsättningar som ska styra din löneutveckling.

Du kan argumentera för en högre lön, men det är din chef som avgör vilken lön du får, precis som att du kan lyssna på dina medarbetares argument och sedan avgöra vilken lön de ska ha.

Dina prestationer ska avspeglas i din lön

Det är inte förmågan att löneförhandla som ska avgöra vilken lön du har, utan vad du bidrar med till verksamhetens utveckling varje dag. Utifrån företagets lönekriterier och individens prestationer ska chefen sätta en begriplig och rättvisande lön. 

När det fungerar som bäst sätter du och din chef dina mål och följer upp dem i en kontinuerlig dialog som pågår under hela verksamhetsåret. På lönesamtalet bekräftar ni att ni har en gemensam bild av dina resultat, kommer överens om en ny lön och pratar om vad som krävs för en bra löneutveckling framöver.

Förbered lönesamtalet

Om det inte fungerar på det sättet där du arbetar bör du förbereda lönesamtalet extra noga.

Utgå från vad som styr din lön och vilka beteenden företaget värdesätter. Backa tillbaka till de mål du och din chef kommit överens om och beskriv hur du levt upp till dem. Ta med vad du har gjort riktigt bra under året och hur det har bidragit till företagets resultat. Lyft även de utmaningar du mött och hur du hanterat dem.

Mer om lön

Här hittar du mer information om chefens lön samt mall för att förbereda ditt lönesamtal.

Löner i samhällsbyggnadsbranschen

Medianlönen för chefer och ledare i samhällsbyggnadsbranschen är 57 000 kronor i månaden. Chefer inom energi-, miljö och vvs tjänar generellt mest i branschen, med en medianlön på nära 62 000 kronor i månaden. Cheferna inom Bygg och anläggning tjänar generellt minst i branschen, med en medianlön kring 55 000 kronor i månaden, enligt Statistiska centralbyrån. Lönerna avser år 2018.