Kajsa vill att samhällsbyggnadssektorn satsar mer på ledarskap

Vi måste våga prata mer ledarskap, vara tydliga och tala klarspråk när det gäller stora projekt. Det menar Kajsa Hessel, ordförande i Byggcheferna, som beger sig ut på en miniturné hos tekniska konsulter.

kajsa-hessel.jpg

Kajsa Hessel.

– Vi chefer har mycket på vårt bord och behöver skapa resultat samtidigt som vi hela tiden måste ha fokus på kompetensförsörjning, säger Kajsa Hessel.

När Boverket ägnar 300 sidor åt att analysera byggbranschen, nämns ledarskap nästan inte alls. Ett bevis på att vi fortsatt måste jobba med att lyfta upp ledarskapet på agendan, menar Kajsa Hessel.

Inom området samhällsbyggnad ryms, utöver ofantligt stora och omfattande projekt, även många olika roller och titlar. Under våren träffar Byggcheferna och Ledarna tekniska konsulter på WSP i Göteborg och Ramboll i Stockholm. Med sig har de även arkitektföretaget Tengboms vd Johanna Frelin och syftet är att inspirera och framtidsspana över en kopp morgonkaffe.

– Byggcheferna samlar hälften av alla chefer inom samhällsbyggnadsbranschen. Deras ledarskap påverkar såväl medarbetare som stora byggprojekt, säger Kajsa.

– Vi vänder oss till målgruppen framför allt av två skäl. Dels för att vi skulle vilja att fler chefer i målgruppen får upp ögonen för det viktiga arbete Byggcheferna och Ledarna gör i branschen, dels för att chefer och ledare i den här delen av branschen har specifika utmaningen vi behöver lära oss mer om.

Mjuka värden i framtidsutmaningarna

När framtidsutmaningarna i branschen luftas kokar det ofta ned till mjuka värden som ledarskap, rekrytering och möjligheten att påverka i sin roll. Trots att det annars handlar om betong, stål och att rita och bygga fysiska byggnader.

– I Byggcheferna ryms även tekniska konsulter, projektledare och ingenjörer. På pappret har de inte en chefstitel, men de leder stora projekt och hanterar i vissa fall enorma summor pengar. Jag upplever att många ingenjörer och arkitekter i första hand identifierar sig med sin specialistroll, medan det som verkligen gör skillnad i deras vardag är hur bra de är på att leda sig själva och andra. Hos Ledarna finns allt för den som vill utveckla sitt ledarskap och det ingår dessutom i den vanliga fackföreningsavgiften, säger Kajsa.

Bättre ledarskap ger högre lönsamhet

Just i samhällsbyggnadsbranschen brottas man också med att hinna vara chef. De allra flesta konsultchefer jobbar själva i kunduppdrag på deltid. Dessutom är merparten av konsulterna själva ledare även i sina kunduppdrag, till exempel genom att projektleda och samordna stora byggprojekt för kundens räkning. Nästan alla är alltså i någon mån chefer i den här typen av bolag.

– Jag skulle vilja tipsa konsultföretagens styrelser och ledningsgrupper att undersöka möjligheten att ge cheferna heltidsuppdrag som ledare istället för att som idag förvänta sig att mycket att ledarskapet ska skötas med vänsterhanden och på kvällstid. Om man fokuserar mer på det värde ett gott ledarskap kan ge verksamheten, är jag övertygad om att vi både får ner personalomsättningen och upp lönsamheten, avslutar Kajsa.