Rambolls filosofi visar vägen

Rambolls grundare har alltid varit tydliga med att vägen till framgång går via motiverade medarbetare. Ledarskapet ska ge alla rätt förutsättningar och inflytande så att de kan utveckla verksamheten tillsammans.

Framgång kräver ständig utveckling och förnyelse. Nu kompletterar företaget med den kompetens som behövs för att verka i vårt alltmer digitala samhälle.

Rambolls grundare, Børge Rambøll, skrev företagets ledarskapsprinciper för 40 år sedan. Där kan man bland annat läsa att:

”Alla våra medarbetare måste få möjlighet att arbeta självständigt, att fritt ge uttryck för åsikter som leder till nya idéer och att inhämta så mycket kunskap som möjligt. De måste samtidigt få arbeta i en miljö som uppmuntrar samarbete och respekt, både på professionellt och personligt plan. Ramboll är en familj som måste genomsyras av tron på tillit och självförtroende. Företaget kommer alltid att stå som vinnare, både internt och externt, om den kreativa ådran och tron på människan återfinns i samtliga aktiviteter, produkter och tjänster.”

lina-vicsai.jpg

Lina Vicsai.

Ramboll är på en förändringsresa för att möta förändrade kundbehov med nya affärsmodeller och ny kompetens. Lina Vicsai, ansvarig för strategi- och kompetensutveckling på Ramboll, är en av nyckelpersonerna för att förverkliga resan. 

– Vi har modet att tänka nytt och viljan att leda förändringen i branschen. Företagsfilosofin visar tydligt vägen framåt och hur vi får med alla på resan, säger hon.

Alla medarbetare engageras

Det är viktigt att beskriva en tydlig strategisk riktning och tydliggöra hur alla behöver navigera för medskapande av den. När det blir lustfyllt och inspirerande är det fler som blir nyfikna och vill vara med på resan.

– I början handlar det ofta om att skapa förståelse för vad som händer i omvärlden, eller på den egna marknaden. Förståelsen för varför vi gör något, och vad vi vill uppnå ur ett affärsperspektiv, är central. Min erfarenhet är att de flesta människor blir mer motiverade genom att förstå hur de bidrar till helheten och de övergripande målen, säger hon.

Kompetensutveckling i ny skepnad

När utvecklingen hela tiden accelererar räcker det inte att medarbetarna går på kompetensutvecklingskurser ibland.

– Kompetensutveckling håller på att byta skepnad. Nu handlar det mer om individens egna ansvar och inställning. Våra medarbetare behöver vara nyfikna, vilja följa utvecklingen inom sitt område och vara öppna för att prova nya saker. Och vi som företag måste ge dem utrymme att göra det. Ramboll erbjuder så klart också möjligheter, allt från skräddarsydda kurser och mentorskap till internationella utvecklingsprogram, säger Lina.

Ledarskap som stöttar strategin

Många chefer i branschen upplever att de har väldigt mycket att göra, och för lite tid för att leda.

– Ledarskapet är svårt att sätta på och stänga av, det är mer av ett förhållningssätt för mig. Av egen erfarenhet har jag lärt mig att det är avgörande att sätta av tid för egen reflektion och återhämtning. Det hjälper mig att hålla riktningen, prioritera och vara tydlig.

Nya kompetenser behövs

Digitaliseringen är en stark drivkraft för utveckling också inom samhällsbyggnadssektorn. Ramboll arbetar allt mer datadrivet och fyller på med nya kompetenser för att hänga med i utvecklingen.

– Vi behöver rekrytera bredare och mixa olika kompetenser och bakgrunder. Personer med rätt kompetens kan finnas var som helst. För mig är rätt mindset minst lika viktigt som rätt kompetens. Vi söker personer som kombinerar tekniska kunskaper med ett stort hjärta och som gillar att göra affärer. Personer som vill lära och tänka nytt för att bidra till att skapa hållbar samhällsnytta, avslutar Lina.