Fungerande tvärfunktionella team

När allt mer digitaliseras och automatiseras blir it en viktig del av affärsutvecklingen.

Många kompetenser och erfarenheter behövs för att finna och utveckla de rätta lösningarna så tvärfunktionella team behövs och används allt mer. Det innebär nya utmaningar och stora möjligheter att skapa fungerande team.

Vad är tvärfunktionella team?

I tvärfunktionella team har medarbetarna olika kompetens, bakgrund och erfarenheter. Ofta uppstår teamet för en tid, i ett projekt, för att lösa en given uppgift och nå ett givet mål. I teamet samlas de medarbetare som anses vara bäst lämpade att lösa uppgiften.

– Det tvärfunktionella teamet byggs ofta upp från grunden och består av personer som många gånger har sin organisatoriska tillhörighet och chef på en annan plats i företaget. Nu sätts de att arbeta tillsammans med människor de inte känner. De saknar kanske helt kunskap om varandras kompetenser, erfarenheter och hur de andra arbetar. Med rätt förutsättningar kan det bli hur bra som helst, säger Christina Werner, chefsutvecklare på Ledarna.

christina-werner-2.jpg

Christina Werner, chefsutvecklare på Ledarna.

Uppstart, tillhörighet och trygghet

Innan teamet börjar arbeta är det viktigt att det finns tydliga överenskommelser med teammedarbetarna och deras chefer om hur mycket tid de får ägna åt det tvärfunktionella teamet.

Därefter är det läge att bygga grunden för ett bra samarbete, genom att skapa tillhörighet och trygghet i gruppen.

Initialt är det viktigt att skapa en tydlig bild av utmaningen och målet.

  • Vad är det teamet ska åstadkomma?

Därefter behöver alla förstå varför gruppen ser ut som den gör.

  • Vilka är teammedlemmarna?
  • Varför har just de valts ut?
  • Vilka kunskaper och erfarenheter bidrar respektive teammedlem med?
  • Vilka ansvarsområden har de i teamet?
  • Vad kan vi förvänta oss av varandra?

Dessutom behöver teamet en tydlig struktur för arbetet.

  • Hur ska man samarbeta på bästa sätt?

– När ett nytt team möts känner de kanske inte varandra eller förstår vilka de övergripande målen är. I detta skede behövs struktur för att skapa trygghet. Målen behöver tydliggöras samt att alla förstår varandras bidrag. Det lönar sig att lägga tid på det, säger Christina.

– Det kan ta tid att skapa ett fungerande team, men görs det ordentligt från början, finns stora möjligheter att lyckas, säger Christina.

Mer om team och coachning

  • Läs mer om hur du kan coacha medarbetarna för att öka förståelsen för gruppens mål och effektivitet på vår sida om coachning.

Vi förstår dina utmaningar som chef

Hos oss får över 97 000 chefer inkomstförsäkring, trygghet, utveckling och möjlighet till nätverkande. Bli medlem i Ledarna du också.