Tvärfunktionella team – ett vinnande koncept för Tre

Tre arbetar med tvärfunktionella team för att kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter och medarbetarnas kompetens för att ta fram nya kunderbjudanden och leverera en enhetlig kundupplevelse i varje möte, i alla kanaler.

Resan dit var inte problemfri, men nu fungerar det bättre än någonsin. Organisationen tar fram nya lösningar i rekordfart.

Tidigare hade Tre 30 olika system och många olika avdelningar som kommunicerade med kunderna. Då satte de målet att skapa en enhetlig kundupplevelse oavsett kanal och vem kunden mötte.

För att nå målet behövde de få medarbetare från olika delar i företaget att börja kommunicera och samarbeta.

De skapade nya team av medarbetare med olika kompetenser och erfarenheter. Folk som kanske aldrig tidigare hade haft någon kontakt placerades nu, rent fysiskt, bredvid varandra.

En ny gemensam grund

Mycket fokus lades på att försöka utplåna gamla invanda föreställningar, för att ge en så neutral gemensam grund som möjligt.

– Att vända upp och ner, och ut och in, på en organisation är naturligtvis ingen enkel och problemfri process, och alla var inte lika entusiastiska, säger Zacharias Elinder, Marketing Technologist på Tre. Vi började med de mest positiva och nyfikna, och lät dem fungera som ambassadörer för att skapa intresse internt. Ju fler som förstod och trodde på vägen framåt, desto lättare och snabbare gick det.

För att få med sig medarbetarna behövde de identifiera gemensamma grundläggande problem som de behöver ta ett gemensamt ansvar för.

– Alla måste förstå problemställningen och framförallt se hur den egna arbetsinsatsen är en viktig del i vägen framåt. Vi skapade ett nytt vi, som inte var baserat på avdelningar och gamla kulturer inom organisationen, fortsätter han.

Mindre planering, mer action

När man sätter gemensamma mål, med tydliga individuella kopplingar, ser man ofta att lösningen ligger i samarbete. Det är viktigt att målen inte står i konflikt med varandra, eftersom det lätt skapar misstro och kan göra att de anställda börjar motarbeta varandra.

– Som en del i arbetet med tvärfunktionella team arbetar vi i tvåveckorssprintar, med resultatet att vi har fått fram nya fungerande lösningar på rekordtid. Det är tack vare att vi har byggt en organisation som ska göra jobbet – inte köpt ett system som ska lösa det. Jag tror att det är vanligt att man planerar för mycket när man jobbar tvärfunktionellt. Ofta börjar saker lösa sig självt när folk väl börjar samarbeta, säger Zacharias.

Framgångsfaktorer för tvärfunktionella team

Till andra företag som vill lyckas med tvärfunktionella team, ger Zacharias följande råd:

  1. Ta hjälp av ambassadörer, för att skapa en hype kring den nya riktningen.
  2. Sätt upp gemensamma mål, och se till att alla ser sin egen del i helheten.
  3. Arbeta kontinuerligt med att påminna medarbetarna om att samarbeta.
  4. Vid nyrekrytering; stirra er inte blinda på kompetenser på papperet. Ibland är det viktigare med personlighetstypen. Organisationen behöver bra kulturbärare.
  5. Uppmuntra och främja nyfikenhet. En naturlig nyfikenhet kring vad de andra i organisationen gör, är första steget mot ett fungerande samarbete.

– Jag är övertygad om att alla människor vill känna sig delaktiga. Alla kan bli intresserade om man bara får saker och ting förklarade för sig på rätt sätt. Så stressa inte, utan låt det ta den tid det tar för att få alla med på tåget, avslutar Zacharias.

Hos oss blir du en bättre chef

Ledarna finns där för dig i alla typer av chefsfrågor. Gör som över 97 000 andra chefer. Bli medlem i Ledarna – Sveriges chefsorganisation.