Kommunikation är motorn i förändring

Chefer och ledare inom kommunikation och marknad är nyckelpersoner vid förändring. De har viktiga roller som kommunikativa ledare i sitt team, som förebilder för andra chefer och som ansvariga för internkommunikationen. Pär Lager, författare till böckerna Kommunikativt ledarskap i praktiken och Förändringsprincipen, har god insikt i möjligheterna, utmaningarna och vad som krävs för att lyckas med förändring.

Kommunikation är motorn för att både upptäcka behov av förändring och att implementera den. Förflyttningen från information till dialog är den största utmaningen. Att gå från en envägskommunikation från ledningen till att involvera medarbetarna i diskussionen om vad som sker i omvärlden, vad som behöver förändras och hur man kan göra det på bästa sätt.

– Alla förstår värdet av kommunikation. Ska man lyckas som chef behöver man vara en kommunikativ ledare som skapar en bra dialog med medarbetarna och engagerar dem i förändringsarbetet. Men det är inte lätt att få det att fungera i vardagen, säger Pär Lager.

Upplevelsen av information och kommunikation får ofta sämst bedömningar i medarbetarundersökningar och den stora majoriteten av både medarbetare och chefer får ingen feedback på det de gör.

Bortprioriterad intern kommunikation

– Chefer och ledare inom kommunikation och marknadsföring kan kommunikation. Men de prioriterar inte den interna kommunikationen. De skulle inte göra en extern kampanj där de skickar ut ett och samma budskap till alla, i en och samma kanal, utan någon som helst målgruppsanpassning. Men så gör många internt, säger Pär.

Kommunikationscheferna nyckelpersoner

Marknads- och kommunikationschefer har goda förutsättningar att återanvända sina kunskaper om extern kommunikation i den interna. De kan stötta cheferna med bra grundbudskap som mellancheferna i sin tur kan målgruppsanpassa till sitt team och till individerna i det.

Nya möjligheter

Idag finns det så många möjligheter att kommunicera, med hjälp av text, film och ljud i många nya, effektiva kanaler.

– Att föra en dialog med flera personer är svårt via mejl, men med Slack är det mycket effektfullare. Det lönar sig att sätta sig in i de nya verktygen och möjligheterna. Många kommunikatörer jag möter, med koll, säger att ”nu kan jag äntligen arbeta som jag alltid har velat göra”, berättar Pär.

Mellancheferna har huvudrollen

All forskning visar att det är mellanchefen som är den viktigaste personen för att ett team ska klara förändring. Mellanchefen har direktkontakt med målgruppen och kan skapa ett förändringsbenäget team med hjälp av en dialog där alla involveras.

– Om en chef öppnar upp för dialog med sin medarbetare genom att till exempel säga: ”Jag vill ha en bra dialog med dig, när och hur vill du helst prata med mig?”, kommer hen att få ett bra svar att hålla sig till för att skapa den framgångsrika dialogen. En del vill gå och prata, andra vill kommunicera skriftligt och en del vill diskutera över en fika. Ingen kommer att säga att de nöjer sig med intranätet och ett medarbetarsamtal om året, säger Pär.

Tips och råd för förändring

Chefer och ledare inom marknad och kommunikation kan bidra med sin kommunikationskompetens i förändringsarbetet genom att stötta ledningen i att upprätta bra kommunikationsplaner. För att skapa goda förutsättningar för att lyckas genomdriva förändring är det viktigt att säkerställa att kommunikationen prioriteras och får ta tid.

Det är också viktigt att lägga fokus på att aktivera mellancheferna i att skapa framgångsrik dialog med sina medarbetare.

– Jag kommer på min föreläsning under frukostseminariet för marknads- och kommunikationschefer att prata mer om hur man på ett strukturerat och smart sätt kan fokusera på kommunikation i sitt ledarskap. Jag delar med mig av konkreta verktyg för att bli en bättre kommunikativ ledare och talar även om hur man som chef och ledare inom kommunikation och marknad kan arbeta med internkommunikationen och mellancheferna för att skapa ett förändringsbenäget företag, säger Pär Lager.

Kostnadsfritt frukostseminarium

Tisdag den 3 december ger vi dig ett unikt tillfälle att delta i ett kostnadsfritt seminarium som fokuserar på de ledarskapsutmaningar som marknads- och kommunikationschefer möter. Du får inspirerande talare – bland andra Pär Lager – och chans att nätverka med andra chefer. Och du behöver inte vara medlem.

Ja, det låter intressant! Mer info och anmälan