Kommunikativa chefer kan leda förändring

Chefer och ledare inom marknad och kommunikation har många utmaningar. Två av de största är att leda i ständig förändring och att lyckas som kommunikativa ledare. Peter Berg, ledarskapsutvecklare på Ledarna, och hans kollegor stöttar chefer i deras utmaningar.

– Vi stöttar våra medlemmar att utvecklas i rollen som chef. Vi stärker inte våra medlemmars marknadsexpertis, men kan hjälpa dem att utvecklas i sin roll som ledare, säger Peter Berg, ledarskapsutvecklare på Ledarna.

Han och hans kollegor coachar chefer i deras befintliga roll och i deras fortsatta karriär. De delar med sig av sin kunskap på ledarna.se, föreläser och håller i ledarskapsutbildningar.

Alla aktiviteter baserar sig på relevant vetenskap och forskning och tar sin utgångspunkt i aktuella behov i chefens vardag.

– Vår vision är att alla ska ha en bra chef. Det är inte alltid lätt att vara ledare idag, alla får inte rätt förutsättningar och många mår inte bra på jobbet. Dessutom kan det ibland vara ensamt att vara chef. Vi erbjuder chefer stöd, utbildning, perspektiv och verktyg som kan hjälpa dem att hantera utmaningarna de står inför på ett bra sätt, säger Peter.

Kommunikativt ledarskap

Ledarna frågade chefer inom marknad och kommunikation om deras största utmaningar och fick många olika svar. De två som stack ut var att leda i en värld av ständig förändring samt att åstadkomma ett kommunikativt ledarskap.

– Många av coachningsamtalen jag har handlar om utmaningen att leda i förändring och då talar vi ofta om att en del av lösningen är att utveckla det kommunikativa ledarskapet. Chefer inom kommunikation och marknad leder avdelningar som befinner sig i ständig förändring. Här finns få gamla sanningar som fortfarande är relevanta, många möjligheter och en oerhört stor konkurrens om målgruppernas uppmärksamhet, säger Peter.

Planen ritas om

Som chef behöver du förstå företagets övergripande mål, vad som är ditt ansvar i detta och vad andra delar av organisationen ansvarar för. Sedan är det du tillsammans med ditt team som avgör hur ni ska arbeta och vad ni ska göra för att nå era mål, inom de ramar ni har. I en föränderlig värld kommer den ursprungliga planen inte att hålla hela vägen fram utan den kommer att behöva revideras löpande.

– Att skapa en verksamhetsplan är att göra sin bästa gissning om hur framtiden ser ut utifrån de fakta man har runt nuläget. På resan mot målet behöver man följa det som händer i omvärlden, testa sig fram och löpande lära av resultaten. Verksamhetsplanen är en bra utgångspunkt som tjänar som stöd i arbetet mot de uppsatta målen, men det måste finnas en flexibilitet som möjliggör justeringar över tid. Det är därför viktigt att bygga en kultur där teamet har utrymme att testa, misslyckas och prova nytt. Vägen dit är att lyfta goda beteenden och ge löpande konstruktiv feedback, säger Peter.

Använd teamet

För att lösa vardagliga utmaningar på bästa sätt är det viktigt att ta vara på teamets och de enskilda medarbetarnas erfarenheter och kompetens.

– För att vara framgångsrik bör chefen fokusera på att vara tydlig i kommunikationen när det gäller målformuleringar och vilka ramar som gäller. Vidare att säkerställa att alla har en gemensam bild av vad som ska uppnås. Därefter är det klokt att använda medarbetarnas kompetenser och olika perspektiv för att lösa uppgifterna på bästa möjliga sätt utifrån detta. Chefen har också en viktig uppgift att löpande agera stöd under den processen, säger Peter.

Kostnadsfritt frukostseminarium

Tisdag den 3 december ger vi dig ett unikt tillfälle att delta i ett kostnadsfritt seminarium som fokuserar på de ledarskapsutmaningar som marknads- och kommunikationschefer möter. Du får inspirerande talare – bland andra Peter Berg – och chans att nätverka med andra chefer. Och du behöver inte vara medlem.

Ja, det låter intressant! Mer info och anmälan

Bli medlem i Ledarna

Ledarna finns där för dig i alla typer av chefsfrågor. Gör som över 96 000 andra chefer. Bli medlem i Ledarna – Sveriges chefsorganisation.