Frukostseminarium för chefer och ledare inom marknad och kommunikation

Frukostseminariet har varit. Tack till alla er som kom!

Marknads- och kommunikationschefer uppger att en av deras största utmaningar är att leda i en omvärld präglad av snabba förändringar. Förändringar innebär möjligheter, men hur kan man som ledare agera för att dra nytta av dessa och involvera medarbetarna för att nå ett högt engagemang?

På frukostseminariet fokuserar vi på förändringsledning genom ett kommunikativt ledarskap. Pär Lager, författare till böckerna Kommunikativt ledarskap i praktiken och Förändringsprincipen, har lång erfarenhet av innovation, ledarskap, kommunikation och marknadsföring.

Han kommer att dela med sig av konkreta verktyg som stärker det kommunikativa ledarskapet, hos dig som ledare och i hela organisationen. Han kommer att tala om vikten av riktigt bra intern kommunikation och om hur viktiga mellancheferna är för att deras team ska lyckas med önskad förändring.

Han ser dig som är ledare inom kommunikations- och marknadsområdet som en nyckelperson för att medarbetarna ska känna sig delaktiga och bidra till organisationens mål, visioner och möjliga vägar dit. Du har en viktig roll som kommunikativ ledare i ditt team, som förebild för andra chefer och som ansvarig för den interna kommunikationen.

Föreläsningen följs av en paneldiskussion med fokus på förändringsledning. Här medverkar utöver Pär Lager även Peter Berg, ledarskapsutvecklare på Ledarna och Malin Forkman, marknads- och kommunikationschef på Dramaten. Peter har lång erfarenhet av att stötta Ledarnas medlemmar i förändringsledning och Malin delar med sig av sina erfarenheter av att dra nytta av den snabba förändringstakten och digitaliseringen i sin roll på Dramaten.

Agenda:
8.00 Frukost
8.30 Föreläsning
Pär Lager talar om hur viktigt det kommunikativa ledarskapet är när man leder i förändring och ger användbara tips och råd om hur man kan göra det på ett bra sätt.
9.15 Paneldiskussion
Pär Lager, Peter Berg och Malin Forkman deltar i en paneldiskussion som också välkomnar publikens frågor, lösningar, åsikter och insikter.

Tid: 3 december, 8.30–09.30 (frukost serveras från klockan 8.00)
Plats: Ledarna, Sankt Eriksgatan 26, plan 1

Frukostseminariet är en del av Ledarnas satsning på ledare inom marknad och kommunikation och anordnas i samarbete med Sveriges Annonsörer.

Så hanterar vi dina personuppgifter. I samband med detta seminarium kan vi komma att dela dina personuppgifter med Sveriges Annonsörer.

ledarna-sveriges-annonsorer-logga.jpg

Bara för chefer

Ledarna finns där för dig i alla typer av chefsfrågor. Gör som över 98 000 andra chefer. Bli medlem i Ledarna – Sveriges chefsorganisation.