Dygnsvila

Hur länge får man jobba i sträck?

Svar

Alla arbetstagare ska ha minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje period om 24 timmar, så kallad dygnsvila. Tiden mellan midnatt och klockan fem på morgonen ska ingå i de elva timmarna.

Om arbetets art, allmänhetens behov eller andra särskilda omständigheter gör att jobbet måste utföras mellan midnatt och klockan fem, får medarbetarna jobba även då.

Man kan inte ha jour under dygnsvilan, däremot kan man ha beredskapstid. Om arbetstagaren som har beredskap måste jobba, bryts dock dygnsvilan. Vad man räknar som ett dygn, alltså om det börjar och slutar vid midnatt eller någon annan tid, ska tillämpas konsekvent men är i övrigt upp till arbetsgivaren.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.